maandag, 13. mei 2019 - 17:57 Update: 13-05-2019 18:11

Vrijspraak voor aangehouden personen ADM-terrein

Foto van rechtbank Parnassusweg | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Alle acht personen die in januari 2019 werden aangehouden tijdens de ontruiming van het ADM-terrein in Amsterdam-Noord, worden vrijgesproken. In hun dossiers ontbreekt de informatie om te kunnen toetsen of de aanhoudingen wel volgens de wettelijke regels zijn verricht. Dit heeft de rechtbank Amsterdam maandag bekendgemaakt.

Ontruiming gekraakt terrein

Na een jarenlange juridische strijd werd het sinds 1997 gekraakte ADM-terrein op 7 januari 2019 in opdracht van de gemeente Amsterdam ontruimd. Daarbij waren gemeentelijke handhavers en leden van de mobiele eenheid van de politie betrokken. Elf personen werden aangehouden, acht van hen stonden terecht.

Informatie ontbreekt

Alle acht werden ervan verdacht geen gehoor te hebben gegeven aan een bevel om het terrein te verlaten. De rechtbank komt echter tot de conclusie dat dat op basis van het dossier niet kan worden bewezen. Om te kunnen concluderen dat iemand een bevel heeft genegeerd, dient de rechter volgens de wet ook te kunnen vaststellen of, en zo ja door wie, zo’n bevel is gegeven en of die persoon daartoe bevoegd was. In geen van de dossiers zit voldoende informatie om die vragen te kunnen beantwoorden.

Wie gaf bevel?

In zeven van de acht gevallen is onduidelijk wie de verdachten heeft bevolen om het terrein te verlaten. Daardoor kan ook niet worden vastgesteld of de persoon die dit bevel gaf, hiertoe ook wettelijk bevoegd was. In het achtste geval blijkt uit het dossier überhaupt niet of er wel een bevel tot verwijdering is gegeven voordat de persoon werd aangehouden. Om deze reden moet de rechtbank alle betrokkenen vrijspreken.

Categorie:
Provincie: