maandag, 17. juni 2019 - 20:01

Minister neemt islamitische hogeschool bevoegdheid af

Minister Van Engelshoven
Foto: Min. OCW
Rotterdam

De Europe Islamic University of Applied Sciences (EIUAS) in Rotterdam verliest haar recht om graden (bijvoorbeeld de mastergraad) te verlenen. Dit heeft minister Van Engelshoven (Onderwijs) besloten op basis van een onderzoek van de onderwijsinspectie waarin wordt geconcludeerd dat de financiële en bestuurlijke continuïteit van deze instelling niet is gewaarborgd. Ook mag deze niet-bekostigde instelling zich geen hogeschool meer noemen. De instelling verzorgde de geaccrediteerde hbo-masteropleiding Islamitische Geestelijke Verzorging.

Deze hogeschool was al langer in het vizier van de inspectie. Nadat de FIOD in 2016 een onderzoek begon wegens verdenkingen van fraude bij fondsenwerving, startte ook de onderwijsinspectie in 2017 een onderzoek naar de bestuurlijke en financiële gevolgen van deze fraudezaak voor deze hogeschool. Dat onderzoek leidde in 2017 tot de conclusie dat de bestuurlijke en financiële continuïteit van de EIUAS niet op orde was.

Hierop volgde een periode van verscherpt toezicht, waarna een tweede inspectierapport afgelopen najaar concludeerde dat de situatie niet was verbeterd. Minister Van Engelshoven maakte toen het voornemen bekend om de EIUAS het zogeheten recht op graadverlening te ontnemen. De instelling kreeg drie maanden de tijd om orde op zaken te stellen. In een recent rapport concludeert de inspectie dat dat na die drie maanden niet is gebeurd.

De minister heeft daarom nu het definitieve besluit genomen om de stichting het recht op graadverlening te ontnemen. Op de instelling werden sinds eind februari van dit jaar al geen lessen meer gegeven, nadat de EIUAS failliet was verklaard. Bij een eventuele doorstart van deze instelling moet zij opnieuw een verzoek indienen om het recht op graadverlening te krijgen.

Categorie:
Provincie: