dinsdag, 18. juni 2019 - 10:49 Update: 18-06-2019 17:42

Satudarah blijft verboden

Leden van motorclub Satudarah
Foto: Hendriks Mulitmedia
Den Haag

De motorclub Satudarah blijft verboden. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag in hoger beroep beslist. Daarmee komt het hof tot dezelfde conclusie als de rechtbank eerder kwam.

De rechter kan op grond van het Burgerlijk Wetboek een rechtspersoon, zoals een club of vereniging, waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde verbieden en ontbonden verklaren. Dit kan slechts in uitzonderlijke gevallen gebeuren, omdat zowel de Grondwet, het Europees Verdrag voor de rechten van de mens als het Handvest van Grondrechten van de Europese Unie het recht op vereniging beschermen.

Satudarah is een motorclub die in 1990 is opgericht. Satudarah kent zogenaamde chapters en 3 ‘support clubs’. Leden van Satudarah zijn betrokken geweest bij en veroordeeld voor onder meer mishandeling, medeplegen van poging tot moord, doodslag, poging tot zware mishandeling, Opiumwet-delicten en wapenbezit. Die betrokkenheid is in strijd met de openbare orde. Het bestuur van Satudarah heeft op verschillende momenten zelf leiding gegeven aan strafbaar handelen van de leden. Binnen Satudarah bestaat een hiërarchische structuur met eigen normen en regels waaraan de geldende wetten en de belangen van derden onderschikt zijn gemaakt. Die cultuur, waarbij geweld wordt aangemoedigd en het plegen van strafbare feiten wordt gestimuleerd en gerespecteerd, kan ontwrichtend werken voor de samenleving als geheel. Het strafrechtelijk optreden tegen individuele leden van Satudarah heeft er niet toe geleid dat het handelen van Satudarah is geëindigd. Om die reden heeft het hof geoordeeld dat het noodzakelijk is dat Satudarah wordt verboden en ontbonden verklaard. Dit verbod treft ook alle chapters van Satudarah.

Ook de support clubs Saudarah en Supportcrew 999 zijn verboden en ontbonden verklaard vanwege hun nauwe verbondenheid met Satudarah. Yellow Snakes heeft een meer zelfstandige positie en wordt niet door dit verbod getroffen. Het staat niet vast dat Yellow Snakes door Satudarah is opgericht. Anders dan de leden van andere supportclubs bepalen de leden van Yellow Snakes zelf of zij deelnemen aan ‘sociale activiteiten’ die door Satudarah worden geregisseerd. Het is ook niet vast komen te staan dat er contributie aan Satudarah wordt betaald.

Het oordeel van het gerechtshof betekent dat het door de rechtbank uitgesproken verbod en de ontbonden verklaring van Satudarah, Saudarah en Supportcrew 999 in stand blijft. De rechtbank had al een vereffenaar benoemd die het vermogen moet vereffenen.

Categorie:
Provincie: