donderdag, 20. juni 2019 - 8:26

Personeelsbestand brandweer niet verder gegroeid

gaslekkage-brandweer
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Op 1 januari 2019 waren in Nederland ruim 28 duizend personen voor de brandweer aan het werk. Daarmee is het brandweerpersoneel bij de veiligheidsregio’s niet verder gestegen. In 2018 was er nog sprake van een lichte toename vergeleken met het jaar ervoor. Dit meldt het CBS.

Het personeelsbestand bestaat vooral uit mensen die deel uitmaken van de operationele dienst van de brandweer, de brandbestrijding en hulpverleningen. Op 1 januari 2019 waren dat 24,2 duizend personen. Daarvan behoorde 22 procent tot de beroeps- en 78 procent tot de vrijwillige krachten. 
Het ondersteunend personeel bestond begin dit jaar uit 3,9 duizend personen.

Brandweerkracht vooral vrijwilliger

Met respectievelijk 1,9 duizend en 1,6 duizend personen behoren de regio’s Utrecht en Rotterdam-Rijnmond tot de veiligheidsregio’s met de meeste brandweerlieden van Nederland. De kleinste korpsen zijn te vinden in de regio Gooi en Vechtstreek en Flevoland, ze tellen achtereenvolgens 350 en 420 brandweerlieden.

In de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland en Haaglanden bestaat het brandweerkorps voor 73 procent uit beroepskrachten. In Rotterdam-Rijnmond is dit 51 procent. In andere regio’s is het merendeel vrijwilliger. Bij het korps van de regio Noord- en Oost-Gelderland is het percentage vrijwilligers het grootst, meer dan 93 procent.

1 op de 17 brandweerlieden is vrouw

Het aandeel brandweervrouwen schommelt al jaren rond de 6 procent. Op 1 januari 2019 waren 1,4 duizend vrouwen werkzaam in de operationele dienst van de brandweer: ruim 300 als beroeps- en 1,1 duizend als vrijwillige kracht. 

Het aandeel brandweervrouwen loopt uiteen van 8 procent in de veiligheidsregio’s Groningen en Hollands-Midden, tot 4 procent in Gelderland-Zuid.

 

Categorie:
Provincie: