woensdag, 3. juli 2019 - 15:56 Update: 03-07-2019 15:56

12 miljoen euro voor versterking technisch onderwijs Haaglanden

12 miljoen euro voor versterking technisch onderwijs Haaglanden
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Om het technisch onderwijs verder te ontwikkelen ontvangt een aantal scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden 12 miljoen euro van het Rijk. Daarnaast stellen bedrijven bijna € 1,5 miljoen beschikbaar voor de komende vier jaar.

De investeringen wordt in de regio verdeeld over 33 scholen. Het plan voor beter technisch onderwijs is ingediend door een aantal vmbo-scholen en lokale en regionale bedrijven.

Al langere tijd is er sprake van een tekort aan technisch personeel. Den Haag kent op dit moment een mismatch tussen werkgelegenheid en arbeidspotentieel. Door de sterk veranderende vraag van bedrijven is er een betere aansluiting van het technisch onderwijs nodig. De schoolbesturen, de gemeente Den Haag en andere organisaties in de stad vinden technisch onderwijs zeer belangrijk. Om een goede aansluiting tussen economie, arbeidsmarkt en onderwijs te maken, hebben zij daarom afspraken gemaakt in de Haagse Educatieve Agenda, het meerjarenplan voor het Haagse onderwijs.

Wethouder van Onderwijs Saskia Bruines:

“Wij feliciteren de scholen van harte met dit succes en we hopen dat ze samen met de bedrijven flinke stappen kunnen zetten in het versterken van technisch onderwijs. Dat is ontzettend belangrijk om jongeren enthousiast te maken voor een technische opleiding om in de toekomst het tekort aan technisch personeel aan te pakken. De gemeente Den Haag ondersteunt de aanpak om opleidingen beter te laten aansluiten op de sterk veranderende vraag vanuit de markt. In Den Haag worden jongeren opgeleid voor de banen van de toekomst. We hebben deze vakmensen heel hard nodig. Goed technisch onderwijs in combinatie met een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven speelt daarbij een belangrijke rol.”

45 regio’s krijgen 231 miljoen voor vmbo-techniekonderwijs

Het Rijk heeft bekendgemaakt dat 45 regio’s in totaal ruim 231 miljoen euro ontvangen om het technisch onderwijs verder te ontwikkelen. Het plan voor beter technisch onderwijs in de regio Haagladen is afkomstig van een aantal vmbo-scholen en lokale en regionale bedrijven. In totaal hebben 78 regio’s plannen ingediend om hun technisch onderwijs in de komende vier jaar verder te ontwikkelen. De 33 regio’s waarvan de plannen nog niet zijn goedgekeurd krijgen tot 1 oktober de tijd om deze te verbeteren.

Aan de uitvoering van de plannen werken ook ROC Mondriaan, een aantal basisscholen en aangesloten gemeenten mee, namelijk Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Delft, Westland en Pijnacker-Nootdorp.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):