dinsdag, 9. juli 2019 - 20:27 Update: 09-07-2019 20:35

GS moet nieuw besluit nemen over maatregelen vliegenoverlast Brunssum

vlieg-donker-blauw
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Brunssum

Omdat omwonenden veel klachten hebben ingediend over overlast van vliegen die zich uit het bedrijfsterrein in Brunssum verspreiden, heeft Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg die bedrijven gelast om de hele bedrijfsvoorraad binnen 2 weken te verwerken of af te voeren. De productie mag pas weer worden hervat nadat afdoende maatregelen zijn genomen om verspreiding van vliegen te voorkomen.

Verspreiding onvoldoende bestreden

De bedrijven stellen dat tpD er alles aan doet om vliegen te bestrijden en vinden de opgelegde maatregelen onduidelijk en veel te ver gaan. De voorzieningenrechter is van oordeel dat GS de zaak niet goed heeft aangepakt voordat hij een besluit heeft genomen, maar dat GS inmiddels wel genoeg informatie heeft verzameld waaruit blijkt dat de bedrijven de verspreiding van vliegen onvoldoende hebben bestreden.

Andere last opleggen

De voorzieningenrechter vindt zowel tpD als Vossenberg hiervoor verantwoordelijk. Toch vindt de voorzieningenrechter de maatregelen die GS heeft genomen te ver gaan omdat GS niet duidelijk heeft gemaakt wat de bedrijven moeten doen om de productie weer te hervatten. GS moet zich erover beraden welke andere last nu aan de bedrijven moet worden opgelegd.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):