vrijdag, 12. juli 2019 - 14:19 Update: 12-07-2019 14:24

Advocate niet vervolgd na uitlatingen over mariniers treinkaping De Punt

trein-perspectief
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De advocate, tegen wie vanaf juli 2018 door in totaal 57 (ex-)mariniers aangifte is gedaan, wordt niet vervolgd. Hiertoe heeft het Openbaar Ministerie (OM) besloten.

Smaad/laster

De mariniers hadden aangifte gedaan wegens smaad/laster en belediging naar aanleiding van uitspraken van de advocate in de media over het optreden van de mariniers bij de beëindiging van de treinkaping bij De Punt in 1977.

'In strijd met de geweldsinstructie'

De advocate heeft in december 2015 namens de nabestaanden van twee kapers die bij de bevrijdingsactie in 1977 zijn omgekomen de Nederlandse Staat gedagvaard en een schadevergoeding geëist. De nabestaanden stellen zich op het standpunt dat hun familieleden tijdens de bevrijdingsactie zonder noodzaak zijn doodgeschoten en dat de mariniers daarbij in strijd met de geweldsinstructie hebben gehandeld. Dit standpunt heeft de advocate niet alleen in de zittingszaal toegelicht maar ook in diverse media.

Niet onrechtmatig

De rechtbank Den Haag oordeelde in juli 2018 dat de mariniers niet onrechtmatig hebben gehandeld. Na deze uitspraak hebben 57 (ex-)mariniers aangifte gedaan wegens de uitlatingen die de advocate nog voor de uitspraak in de media heeft gedaan. De aangevers voelden zich door de uitlatingen van de advocate in hun eer en goede naam aangetast.

Beroepsmatige uitlatingen

Het OM heeft de aangiftes beoordeeld en geconcludeerd dat er geen sprake is van smaad/laster noch van strafbare belediging. De advocate heeft de uitlatingen die in de aangiftes worden vermeld gedaan in het kader van haar beroepsuitoefening als advocaat, ter toelichting van het standpunt van haar cliënten. Het staat een advocaat vrij om die standpunten ook buiten de rechtszaal toe te lichten. 

Context

Een deel van de geciteerde uitlatingen van de advocate kunnen weliswaar als beledigend worden aangemerkt voor betrokken mariniers, maar aangezien de uitlatingen in het kader van de beroepsuitoefening zijn gedaan neemt deze context het beledigende karakter van de uitlatingen weg. 'De advocate, haar advocaat en de aangevers zijn vandaag geïnformeerd over deze beslissing van het OM', aldus het OM.

Categorie:
Provincie: