vrijdag, 12. juli 2019 - 19:26

Aangifte van geweld tegen deurwaarders onvoldoende opgevolgd

Foto van deurbel
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Amsterdam

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) reageert geschokt nadat deze week een geweldsincident plaatsvond tegen een gerechtsdeurwaarder uit Amsterdam. De man werd geslagen en enige tijd gegijzeld toen hij een exploot uitreikte. Inmiddels is aangifte gedaan van het incident. “We hebben met verbijstering kennisgenomen van het geweld tegen een van onze collega’s. We spreken tegelijk ook onze zorg uit over de bescherming van de veiligheid van gerechtsdeurwaarders. Onze ervaring is dat opvolging na aangifte van een incident op dit moment onder de maat is”, aldus KBvG-voorzitter Wilbert van de Donk.

Het is niet het eerste incident van agressie en geweld dat heeft plaatsgevonden tegen een gerechtsdeurwaarder. Van de Donk: “Tijdens huisbezoeken kunnen gerechtsdeurwaarders altijd in gevaarlijke situaties terechtkomen. Ze kunnen dan te maken krijgen met agressie en geweld. Maar elk incident is er natuurlijk een te veel. Het is helemaal zuur als we merken dat er met de aangiftes door politie nauwelijks iets wordt gedaan. Al lange tijd staat agressie en geweld daarom als onderwerp op de agenda van het overleg dat de KBvG voert met het ministerie van Justitie en Veiligheid.”

Afspraken Veilige Publieke Taak niet nageleefd

Gerechtsdeurwaarders vervullen een staatstaak, daarom vallen zij onder bescherming van medewerkers met een publieke taak. In het programma Veilige Publieke Taak hebben politie en Openbaar Ministerie afgesproken dat agressie of geweld tegen werknemers met een publieke taak sneller en strenger gestraft moet worden. “In de praktijk komt er van deze afspraken nauwelijks iets terecht. Pas als wij er een rechtszaak van maken hebben we een kans dat de daders worden vervolgd. Politie en Openbaar Ministerie laten gerechtsdeurwaarders ernstig in de kou staan. Het wordt echt tijd dat hier snellere opvolging aan gegeven gaat worden.”

Alarmeringssystemen en aangiftewijzer voor deurwaarders

Dat de beroepsorganisatie veiligheid serieus neemt blijkt uit de initiatieven die de KBvG zelf heeft genomen. Zo liet zij een aantal deurwaarders verschillende draagbare alarmeringssystemen testen. Dit zijn systemen die gerechtsdeurwaarders tijdens hun werk op straat bij zich dragen en waarmee ze in geval van nood direct alarm kunnen slaan en in contact staan met de meldkamer van de politie. Met de systemen zijn bovendien geluidsopnames te maken, die als bewijs kunnen dienen bij de aangifte. 

Daarnaast is de KBvG is in 2017 al gestart met de ‘1-2-3 Aangiftewijzer’. De Aangiftewijzer moet de kwaliteit van een aangifte door een gerechtsdeurwaarder verbeteren. Dit gebeurt door de bijstand van een strafrechtadvocaat bij het doen van de aangifte. Daardoor neemt de kans op vervolging en bestraffing toe.

Categorie:
Provincie: