dinsdag, 23. juli 2019 - 16:44

Online verkoop RDW-gegevens

foto van kentekenplaten
Foto: fbf
Zoetermeer

RTL Nieuws geeft aan dat RDW-gegevens, waaronder persoonsgegevens, online worden verkocht. Voor de RDW staat nog niet vast dat dit gebeurt door rechtstreekse raadpleging van het kentekenregister. Dit is een ernstige kwestie en de RDW neemt dit hoog op.

Onderzoek

Na het signaal van RTL Nieuws is de RDW, samen met het LIV (Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit) en de politie een onderzoek gestart. RDW wil weten wat precies aan de hand is.

Maatschappelijk gebruik

Vele partijen maken gebruik van de gegevens die bij de RDW zijn opgeslagen. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, de Politie, het CJIB, en beroepsbeoefenaren als gerechtsdeurwaarders en verzekeraars. Betrouwbaarheid/juistheid van de gegevens is uitermate belangrijk voor hun werk. Tegelijk moeten burgers ervan uit kunnen gaan dat privacygevoelige gegevens veilig zijn bij de RDW.

Maatregelen

De RDW spant zich uitermate in om privacygevoelige data te beschermen tegen misbruik door onbevoegden. Security-maatregelen maken onderdeel uit van alle processen die te maken hebben met bevraging van de registers. Zo laat de RDW de processen ieder jaar onafhankelijk toetsen, vinden steekproeven plaats en ook permanente monitoring. Ook zijn de eisen waaraan alle partijen die de registers moeten raadplegen voor hun werk, hoog.

Categorie:
Provincie: