woensdag, 24. juli 2019 - 7:55 Update: 24-07-2019 8:04

Gehoorbescherming voor agenten op straat

gehoorbescherming, agenten, jaarwisseling
Foto: Archief EHF/ foto bewerkt ter illustratie
Den Haag

De politie is gestart met de verwerving van geavanceerde gehoorbeschermingsets voor de komende jaarwisseling.

Met deze sets moet C2000-communicatie mogelijk blijven; daarbij is ook het doel om iedere agent te voorzien van op maat gemaakte oordoppen.

Medio juli besloot het kabinet tot aanvullende maatregelen om de jaarwisseling veiliger te maken, maar die zijn in de ogen van korpschef Erik Akerboom en de Centrale Ondernemingsraad (COR) ‘teleurstellend’. Het breed gedragen appèl aan het kabinet eind mei in een paginagrote advertentie in de krant om met meer maatregelen te komen om de jaarwisseling veilig en feestelijk te laten verlopen, van burgemeesters, politiepersoneel, hulpverleners, artsen, is door het kabinet niet opgevolgd met stevige maatregelen.Akerboom: ‘Het is maar zeer de vraag of de voorgestelde kabinetsmaatregelen daadwerkelijk bijdragen aan een veiliger verloop van de jaarwisseling. Dit geldt zowel voor het publiek, maar ook voor de duizenden politiemensen en hulpverleners die tijdens de jaarwisseling aan het werk zijn en in de frontlinie staan.’ Daarnaast stelt de korpschef dat met een lappendeken aan maatregelen van wel/niet verbieden van afsteken en wel verkopen van vuurwerk binnen gemeenten, de handhaving zeer bemoeilijkt wordt.

Gehoorbescherming

Omdat de korpschef het belangrijk vindt dat collega’s goed beschermd de straat op gaan en hun werk kunnen doen, heeft hij besloten om nog voor deze jaarwisseling geavanceerde gehoorbeschermingssets aan te schaffen. De oordoppen moeten comfortabel zitten en op de persoon zijn aangemeten. De gehoorbeschermingssets zijn het hele jaar bruikbaar; tijdens de jaarwisseling maar ook bij diverse evenementen. Goede gehoorbescherming voorkomt oorsuizen als beroepsziekte. Op korte termijn wordt gestart met de inkoop en voorbereiding van de werkzaamheden. Doel is om 21.000 operationele agenten, zoals wijkagenten en collega’s in de basis politie zorg, voor de jaarwisseling te voorzien van aangemeten oordoppen. Waar dit nog niet lukt, zal tijdelijk gebruik worden gemaakt van kwalitatief goede alternatieve oordoppen.

Inzet Centrale Ondernemingsraad

Al sinds 2017 benadrukt de COR dat er beschermingsmiddelen moeten komen waarmee de collega’s tijdens en rond de jaarwisseling veilig hun werk kunnen doen. ‘Het is belangrijk dat de korpsleiding dit geluid van de COR serieus heeft genomen met uiteindelijk dit prachtige resultaat voor de collega’s’, zegt COR-voorzitter Rob den Besten. ‘Dit is een mooie eerste stap en daar wil ik de korpsleiding voor bedanken. Als politie hebben wij nu gedaan wat we konden om de collega’s zo veilig mogelijk te laten werken. Nu zijn anderen aan zet om te voorkomen dat knalvuurwerk en pijlen nog in de winkels komen.’

Korpschef Akerboom: ‘Dit besluit vloeit voort uit mijn wens en die van de COR om onze collega’s veilig hun werk te laten doen tijdens de jaarwisseling. Ik zie mij genoodzaakt extra maatregelen te nemen. Gehoorbeschadiging ten gevolge van extreme geluidsbelasting door bijvoorbeeld knallend vuurwerk wordt ermee voorkomen. Grote winst is dat de gehoorbescherming het hele jaar door bij evenementen, festivals en andere werksituaties met geluidsbelasting kan worden gedragen. Oud en Nieuw lijkt nog ver weg maar we moeten direct met elkaar aan de slag om het op tijd te realiseren.’

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: