dinsdag, 6. augustus 2019 - 13:18 Update: 06-08-2019 18:07

OM: forensische second opinion conclusies doodsoorzaak Dascha Graafsma

camerabeelden_dascha
Foto: Screenshot
Hilversum

Er komt een forensische second opinion naar aanleiding van particulier onderzoek naar de dood van Dascha Graafsma. Dit hebben het Openbaar Ministerie en de politie de nabestaanden van het meisje dinsdag laten weten.

Rapport particulier bureau

Begin april ontvingen het Openbaar Ministerie en de politie een rapportage van een particulier bureau dat op verzoek van de nabestaanden onderzoek heeft gedaan naar de tragische dood van Dascha Graafsma in november 2015. Begin juni vond een gesprek plaats waarbij het bureau en de nabestaanden een toelichting hebben gegeven op het onderzoek en waarbij op verzoek van het Openbaar Ministerie aanvullende stukken zijn overhandigd. 

Conclusies

Naar aanleiding van het gesprek en na bestudering van alle informatie hebben Openbaar Ministerie en politie de nabestaanden vandaag medegedeeld dat er een forensische second opinion gevraagd zal worden voor wat betreft de getrokken conclusies over de doodsoorzaak.

Geen heropening onderzoek

De toegezegde second opinion betekent niet dat het onderzoek heropend wordt. Het rapport van het particuliere onderzoeksbureau bevat geen informatie die een nieuwe kijk geeft op de vraag of Dascha als gevolg van een misdrijf om het leven is gekomen. Het Openbaar Ministerie is van mening dat er nog altijd geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf of betrokkenheid van derden bij de aanrijding op het spoor. 

Letsel bij staande positie

De vraag die gesteld wordt bij de forensische second opinion is of terecht de conclusie is getrokken dat het sporenbeeld op de trein en de letsels aan het lichaam passend zijn bij een aanrijding in staande positie. Deze second opinion zal gevraagd worden aan forensische experts van een andere politie-eenheid. Ook een door de nabestaanden overhandigd obductierapport zal hierbij worden betrokken. De bevindingen zullen daarna voor een reflectie worden voorgelegd aan officieren van justitie van verschillende OM-onderdelen die zullen adviseren over het al dan niet heropenen van het onderzoek. Het Openbaar Ministerie en de politie hopen hiermee antwoord te kunnen geven op de vragen die de nabestaanden hebben omtrent de dood van Dascha.

Stapavond

Dascha Graafsma kwam in november 2015 om het leven nadat zij na een stapavond werd aangereden door een trein in Hilversum. Het politieonderzoek direct na het overlijden van Dascha leverde destijds geen aanwijzingen op voor strafbare feiten die geleid zouden kunnen hebben tot haar dood. In december 2016 verscheen een door de nabestaanden geproduceerde online documentaire waarin zij diverse punten aankaartten waarbij het politieonderzoek in hun ogen te kort was geschoten. 

Geen andere eindconclusie

Hoewel er door de nabestaanden terecht gewezen is op een aantal onvolkomenheden, zoals bij de tijdsaanduiding bij enkele videofragmenten, veranderden de bevindingen echter niets aan de eindconclusie, namelijk dat er geen concrete aanwijzingen zijn voor betrokkenheid van andere personen bij de dood van het meisje. Dit is destijds uitgebreid toegelicht.

Sloopauto

In het rapport van april 2019 concludeert het particuliere onderzoeksbureau opnieuw dat het Openbaar Ministerie en de politie te weinig onderzoek gedaan hebben en dat er fouten zijn gemaakt bij het onderzoek dat wel verricht is. Het OM en de politie hebben dit rapport uitgebreid bestudeerd en constateren dat een groot deel van de genoemde punten al besproken zijn n.a.v. de genoemde documentaire. Uit de nieuw aangeleverde stukken blijkt dat de vermeende bloedsporen op een sloopauto niet afkomstig zijn van Dascha. De in het rapport genoemde tegenstrijdigheden tussen verklaringen van personen die de bewuste avond in de discotheek waren, vormen bovendien geen aanleiding om een misdrijf te vermoeden. 

Zelfdoding

Het is begrijpelijk dat nabestaanden duidelijkheid willen over de toedracht van het overlijden van hun dierbare. De wettelijke taak van het OM en de politie beperkt zich echter tot het opsporen van strafbare feiten en het vervolgen van eventuele verantwoordelijken. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat zij geen uitspraken doet over wat in deze zaak dan wel de toedracht moet zijn geweest en trekt dan ook niet de conclusie dat er sprake was van zelfdoding. Het Openbaar Ministerie en de politie hebben aan de nabestaanden excuses gemaakt voor eerdere communicatie waarin te stellig werd geconcludeerd dat sprake was van zelfdoding.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: