woensdag, 21. augustus 2019 - 17:23 Update: 21-08-2019 17:32

Steeds meer mensen kloppen aan bij de voedselbanken

boodschappen-kar
Foto: Archief EHF
Houten

In de eerste helft van 2019 hielpen de voedselbanken 8 % meer huishoudens dan in dezelfde periode van voorgaande jaar. Dit heeft Voedselbanken Nederland bekendgemaakt.

Meer kinderen

'Het aantal kinderen steeg met bijna 7%. Er zijn grote lokale verschillen voor wat betreft de hoeveelheid beschikbaar voedsel', aldus Voedselbanken Nederland.
Uit de halfjaarsenquete onder de voedselbanken blijkt dat het klantenaantal nog steeds toeneemt. 

Samenstelling

De samenstelling van het klantenbestand lijkt te veranderen. Er werden relatief meer alleenstaanden en éénouder gezinnen geholpen. Het aantal ouderen dat een beroep doet op voedselhulp stijgt ook. Dit zou kunnen komen doordat de kosten van levensonderhoud harder zijn gestegen (BTW verhoging, en energie) dan de pensioenen en AOW.

Schaamte

Voedselbanken zijn sinds enige tijd bezig om klanten die nu nog ‘onder hun radar’ vallen op te zoeken. Mensen die aan de toelatingscriteria voldoen, maar zich om redenen van schaamte en/of onbekendheid, nog niet melden. Dit heeft lokaal al tot successen geleid.

Grote lokale verschillen in hoeveelheid beschikbaar voedsel

Voedselbanken zamelen voedsel in dat anders verspild zou worden. Klanten ontvangen wekelijks voedsel met een gemiddelde waarde van zo’n 43 euro. Voedselbanken Nederland signaleert dat er grote verschillen bestaan tussen de voedselbanken. Om allerlei redenen, waaronder een tekort aan vrijwilligers, slagen niet alle voedselbanken erin om voldoende, goed voedsel in te zamelen. Sommige voedselbanken zijn actief in gebieden waar weinig filialen van supermarkten zitten. Voor hen is het lastig om voldoende voedsel in te zamelen.

Vrijwilligers gezocht

Diverse voedselbanken kampen met een tekort aan vrijwilligers. Daardoor kan het voedsel dat bij supermarkten beschikbaar is, niet altijd tijdig en op een voedselveilige manier worden opgehaald en gedistribueerd. Voedselbanken verwachten de komende jaren veel extra vrijwilligers, met allerlei soorten ervaringen en expertises, nodig te hebben.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):