woensdag, 28. augustus 2019 - 14:51 Update: 28-08-2019 14:51

Verkenning verkoop Afval Energie Bedrijf (AEB)

storthal-afval-aeb
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) heeft problemen met achterstallig onderhoud en veiligheid. Daarom zijn 4 van de 6 productielijnen tijdelijk stilgelegd. Amsterdam werkt nu plannen uit om het ophalen en de verwerking van Amsterdams huishoudelijk afval en de warmtelevering van 35.000 huishoudens op korte én lange termijn te garanderen.

Verkennen van de mogelijkheden

Amsterdam vindt het belangrijk dat het Amsterdamse afval gewoon wordt opgehaald en verwerkt. Het liefst tegen zo laag mogelijke kosten en zo duurzaam mogelijk.  Daarom worden er nu verschillende mogelijkheden verkend. AEB werkt nu één of meerdere varianten van een herstructureringsplan uit om de verbrandingslijnen die nu gesloten zijn, weer in gebruik te nemen. Ook wordt er een verkenning uitgevoerd om (delen van) AEB te verkopen en/of andere partijen als aandeelhouder toe te laten bij AEB. Er zijn meerdere opties mogelijk. Bijvoorbeeld de verkoop van (een deel) van de aandelen of de verkoop van bedrijfsonderdelen. Het kan zowel gaan om private als publieke partijen die een (deel-)belang in de toekomst van AEB willen nemen.

Financieel directeur legt functie neer

Op 22 augustus jl. heeft de financieel directeur AEB aangekondigd zijn functie neer te leggen. Zijn taken worden waargenomen door de directie AEB. Een besluit over zijn opvolging moet nog worden genomen. Daarbij wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen en actualiteit bij AEB.

Raadsvergadering september

In de raadsvergadering van 18 september 2019 wordt voor het borgen van de publieke diensten besproken waar de gemeente verantwoordelijk voor is en de rol die AEB hierbij in de toekomst kan spelen.

Gemeente 100% eigenaar

Het Afval Energiebedrijf is een deelneming van de gemeente Amsterdam, waarbij de gemeente 100 procent eigenaar is. AEB is een zelfstandig bedrijf. Als aandeelhouder heeft de gemeente invloed op zaken als strategie, grote investeringen en de benoeming van bestuurders en commissarissen, maar heeft ze geen sturende rol op de dagelijkse bedrijfsvoering, zoals onderhoud. De gemeente Amsterdam is ook klant van AEB. AEB verwerkt het Amsterdamse afval en verzorgt de warmtelevering aan Westpoort Warmte.

Categorie:
Provincie: