maandag, 16. september 2019 - 15:55 Update: 16-09-2019 16:13

Slob geeft bestuur Haga Lyceum nog 4 weken de tijd om op te stappen

arie-slob-onderwijs
Foto: RVD
Amsterdam/Den Haag

Minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft maandag het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum te Amsterdam (CHL) een aanwijzing gegeven vanwege wanbeheer. Dit meldt Slob maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

'Bestuur dient op te stappen'

'Een bestuurlijke aanwijzing is een zware maatregel, die ik alleen inzet in een ernstige situatie. De inspectie van het onderwijs heeft vastgesteld dat het handelen van het bestuur schadelijk is voor de leerlingen. Dit bestuur is niet geschikt om de verantwoordelijkheid voor het onderwijs te dragen en dient dus op te stappen', stelt Slob in de brief.

Nieuw bestuur

Een nieuw bestuur dat aan de voorwaarden van de aanwijzing voldoet en adequaat uitvoering geeft aan de herstelopdrachten van de inspectie kan ervoor zorgen dat leerlingen zich veilig verder ontwikkelen en zich voorbereiden op een plek in de maatschappij.

Ouders en leerlingen geïnformeerd 

Slob heeft de ouders en leerlingen van het Cornelius Haga Lyceum via de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad geïnformeerd over zijn besluit. 

Verdere procedure

Het bestuur moet binnen twee weken na dagtekening - uiterlijk 30 september a.s.– een voorstel indienen voor een interim-bestuur. Vervolgens zal uiterlijk op 
14 oktober a.s. het bestuur zijn taken en bevoegdheden hebben overgedragen aan het interim-bestuur. Het nieuwe bestuur dient met vertrouwen aan de slag te gaan met de herstelopdrachten van de inspectie.

Geldkraan dicht

Slob streeft ernaar dat de leerlingen hun schoolloopbaan ongestoord op een veilige school kunnen voortzetten. 'Dat kan echter alleen als het bestuur zijn verantwoordelijkheid neemt en opstapt voor 14 oktober a.s. Als het bestuur niet opstapt, dan zie ik mij genoodzaakt de bekostiging te beëindigen', aldus Slob.

Categorie:
Provincie: