dinsdag, 17. september 2019 - 18:48 Update: 17-09-2019 18:54

Kabinet investeert twee miljard euro om woningmarkt vlot te trekken

woning-kopen-verkocht
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Het kabinet gaat gemeenten en woningcorporaties stimuleren om sneller en meer betaalbare woningen te realiseren. 'Om de woningmarkt vlot te trekken investeert het kabinet de komende jaren twee miljard euro. Starters en middeninkomens kunnen profiteren van deze financiële impuls', zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag op Prinsjesdag.

Woningbouwimpuls

Prettig wonen betekent dat genoeg woningen beschikbaar zijn voor elke portemonnee en levensfase. Woningen die qua grootte, prijs, locatie en omgeving aansluiten op de woonwensen. Door een stijgende vraag naar woningen en steeds hogere huizenprijzen, raakt dit voor meer mensen buiten bereik. Daarom komt er een woningbouwimpuls beschikbaar van 1 miljard euro om het woningtekort in te lopen en de bouwproductie hoog te houden. De woningbouwimpuls moet bijdragen aan betaalbare woningbouw en het oplossen van knelpunten. Denk daarbij aan uitplaatsing van bedrijven, het direct bereikbaar maken van een nieuwe wijk of het opvangen van de gevolgen van de stikstofuitspraak. Daarnaast worden door het Rijksvastgoedbedrijf, samen met gemeenten, beschikbare rijksgronden klaargemaakt voor woningbouw. 

Verhuurderheffing

Het kabinet wil de wachtlijsten in de huursector aanpakken zodat mensen sneller aan een betaalbare woning kunnen komen. Door het aanjagen van de bouw via de verhuurderheffing met een impuls van 1 miljard euro, ontstaat er een gerichte stimulans voor woningcorporaties en andere verhuurders om meer betaalbare woningen te bouwen. Dankzij de extra middelen kunnen de verhuurders meer sociale en middenhuurwoningen gaan bouwen, zonder dat dit ten koste gaat van betaalbaarheid en duurzaamheid van de bestaande voorraad. Daarnaast komt er een vrijstelling van de verhuurderheffing voor de bouw van flexibele en tijdelijke woningen.  

Beter wonen

Door de krapte op de woningmarkt stijgen de huren, stagneert de doorstroming en zijn er excessen. Het kabinet neemt daarom maatregelen om betaalbare woningen voor starters, lage en middeninkomens beter bereikbaar te houden. Zo wordt de inkomensgrens van een meerpersoonshuishouden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning verhoogd naar 42.000 euro (grens eenpersoonshuishoudens gaat omlaag naar 35.000 euro). De ruimte voor woningcorporaties voor lokaal maatwerk wordt vergroot waardoor ook lage middeninkomens voor een sociale huurwoning in aanmerking kunnen komen. Woningcorporaties kunnen huurders met een hoger inkomen die in een sociale huurwoning wonen een huurverhoging van 50 tot 100 euro geven. Ook kunnen woningcorporaties straks gemakkelijker een woning aan mensen met middeninkomens en zittende huurders verkopen. Door de WOZ-waarde beperkter te laten meetellen voor de huurprijs, blijven er meer sociale huurwoningen beschikbaar voor lagere inkomens.

Caribisch Nederland

Ook Caribisch Nederland heeft te maken met krapte op de woningmarkt en hoge huren. Om de koopkracht en de betaalbaarheid van woningen te verbeteren worden inwoners als nieuwe doelgroep binnen de huurtoeslag opgenomen. Hierdoor ontvangen zij in verhouding evenveel huurtoeslag als in Nederland.

Bredere portefeuille

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties borgt ook de kernwaarden van de democratie. Het staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Ook zorgt zij voor een betrouwbare digitale overheid.

Categorie:
Provincie: