donderdag, 26. september 2019 - 19:08 Update: 26-09-2019 19:16

Boeren- en maatschappelijke organisaties slaan handen ineen tegen onhoudbare handelsverdragen

boeren, maatschappelijke organisatie, samenwerken, onhoudbare handelsverdragen, CETA
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Dinsdag 1 oktober overhandigden boeren- en maatschappelijke organisaties een manifest aan de Tweede Kamer met de oproep om een einde te maken aan onhoudbare handelsverdragen

Dit najaar stemt de Tweede Kamer over het handelsverdrag tussen de EU en Canada: CETA. De organisaties waarschuwen gezamenlijk voor de negatieve gevolgen van CETA, Mercosur en andere handelsverdragen voor boeren, werknemers, consumenten, dieren en het milieu.

Het manifest is tot stand gekomen binnen een samenwerking vanboeren- en maatschappelijke organisaties: Dutch Dairyman Board, FNV, Milieudefensie, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, Platform Aarde Boer Consument en Vereniging voor biologische Dynamische Landbouw en Voeding.
Het manifest wordt verder ondersteund door: ASEED, Behoud de Parel, BoerBurgerBeweging, Compassion in World Farming, Dierencoalitie, Dier en Recht, Eyes on Animals, Netwerk Vitale Landbouw en Voeding Ondernemers van Nu, , Platform Duurzame en Solidaire Economie, Saka Mese Nusa AlifURU, SOMO, TNI, Varkens in Nood, UDAPT, Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg en World Animal Protection.

Het manifest wordt toegelicht door: Hans Geurts (Nederlandse Melkveehouders Vakbond), Claude Girod (Confederation Paysanne, Frankrijk), Hennie de Haan (Nederlandse Vakbond Pluimveehouders), Keimpe van der Heide (Nederlandse Akkerbouw Vakbond) en Freek Bersch (Milieudefensie). Vervolgens reageren vertegenwoordigers van diverse Tweede Kamer-fracties op het manifest.

De organisaties stellen dat het CETA-verdrag leidt tot oneerlijke concurrentie voor boeren en de voedselveiligheid in gevaar brengt. Ook  wijzen de organisaties op de grote nadelen van het vrijhandelsverdrag  met de Mercosur-landen voor boeren in Europa, de natuur en lokale bewoners in Latijns Amerika en het klimaat in het algemeen. 

CETA is een vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada. In 2016 kwam van vele kanten verzet tegen het verdrag. Het verdrag geeft grote bedrijven de macht nieuwe wetten en regels aan te vechten, buiten de nationale rechter om.

Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie moeten alle nationale parlementen van de EU over het verdrag mogen beslissen. Dertien landen deden dit al, de komende weken moeten de Tweede en Eerste Kamer zich hier nog over uitspreken. Nederland heeft hiermee de kans te doen wat de vele tegenstanders in andere landen niet lukte: CETA wegstemmen.

De organisaties streven als alternatief naar een duurzame en rechtvaardige voedselvoorziening waarbinnen boeren wereldwijd een eerlijke prijs krijgen voor een zo milieu- en diervriendelijk mogelijk product, werknemers een fatsoenlijke beloning krijgen, en burgers van gezond voedsel en een gezonde leefomgeving kunnen genieten.