donderdag, 3. oktober 2019 - 8:13 Update: 03-10-2019 10:23

Verplicht onderzoek psychische gesteldheid bij aanvraag wapenvergunning

vuurwapen
Foto: Pixabay
Den Haag

Op 1 oktober is de wapenwetgeving gewijzigd. Voortaan moet iedereen die een wapenvergunning wil aanvragen verplicht meedoen met een onderzoek, via de zogenaamde e-screener, naar zijn of haar psychische gesteldheid. Dit meldt de politie donderdag.

Contactpersonen als referentie

Naast de verplichte test moet de aanvraag in persoon ingediend worden en moet de aanvrager drie contactpersonen opgeven bij wie de politie informatie kan opvragen. Ook dient de aanvrager zélf aanwezig te zijn bij de controle van de kluisvoorziening. Tot slot moet de aanvrager – als het wapenverlof is toegekend – de vergunning persoonlijk komen ophalen op het politiebureau.

Psychische stabiliteit

De komende drie jaar worden alle wapenbezitters in Nederland persoonlijk uitgenodigd om hun psychische gesteldheid te laten testen. Medewerking aan het onderzoek is wettelijk verplicht. Het eerste jaar worden aanvragers uitgenodigd in de leeftijdsgroep van 18 tot en met 25 jaar en 60 jaar of ouder, het tweede jaar aanvragers van 41 tot 60 jaar en in het derde jaar aanvragers van 26 tot en met 40 jaar.

Tweede test bij twijfel

Elke aanvrager, zowel voor een nieuwe aanvraag als voor een verlenging van een bestaande wapenvergunning, dient minimaal eenmaal de test af te leggen. Mocht de politie op een later tijdstip twijfels krijgen over de psychische stabiliteit van de wapenbezitter, dan kan een tweede onderzoek volgen.

Uitnodigingsbrief

Elke aanvrager die zijn medewerking moet verlenen, ontvangt een uitnodigingsbrief met daarin informatie over de aanmeldprocedure en het verloop van het onderzoek. Voor vragen over de aanmeldprocedure kan contact worden opgenomen met het team Korpscheftaken in de regio waar u woont.

Sluitstuk maatregelen

De wijziging van de wet is het sluitstuk van een aantal maatregelen om het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit te versterken. Het verplichte onderzoek moet ervoor zorgen dat wapenvergunningen alleen in handen komen van mensen die goed met deze verantwoordelijkheid kunnen omgaan.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: