dinsdag, 15. oktober 2019 - 16:47

Minister Slob stopt bekostiging Haga Lyceum

Haga  Lyceum
Foto: Archief bon
Amsterdam

Minister Slob (onderwijs) stopt de bekostiging van het Cornelius Haga Lyceum per 1 december 2019. Het is voor het eerst dat een dergelijk besluit genomen wordt. Het huidige bestuur van het Haga Lyceum heeft niet voldaan aan de aanwijzing om uiterlijk 14 oktober 2019 alle taken en bevoegdheden over te dragen aan een interim-bestuur.

“Al onze inspanningen zijn er op gericht om alle leerlingen een veilige leeromgeving te bieden. De bekostiging wordt gestopt per 1 december, zodat er voor iedere leerling een passende plek gevonden kan worden samen met de gemeente”, aldus minister Slob.

Ingrijpend besluit

De huidige bestuurders beroepen zich onterecht op administratieve belemmeringen. De genoemde belemmeringen kan het bestuur op zeer korte termijn opheffen. Omdat het besluit zeer ingrijpend is voor leerlingen, ouders en personeel krijgt het bestuur tot uiterlijk 17 oktober 12.00 uur om alle taken en bevoegdheden over te dragen aan de voorgedragen interim-bestuurder. Dat zou tot aanpassing van het besluit kunnen leiden.

Mocht het bestuur uiterlijk donderdagochtend alsnog alle taken en bevoegdheden hebben overgedragen, dan treedt het tweede onderdeel van de aanwijzing in. Voor half januari 2020 moet de interim-bestuurder dan aan alle voorwaarden van de aanwijzing hebben voldaan. Indien dat niet het geval is zal de bekostiging alsnog geheel worden ingehouden.

Interim-bestuurder

De Inspectie van het Onderwijs heeft de minister bericht dat de voorgedragen bestuurder beschikt over bestuurlijke kennis en ervaring buiten het onderwijsveld en over algemene kennis van en ervaring met onderwijs.

Categorie:
Provincie: