donderdag, 17. oktober 2019 - 10:59 Update: 17-10-2019 11:39

Meer mensen zoeken werk maar minder mensen vinden ook werk

cwi-werk-baan
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het aantal werklozen is in het derde kwartaal van 2019 voor het eerst in 5,5 jaar hoger dan in het voorgaande kwartaal. Het aantal werklozen stijgt doordat meer mensen die niet actief waren op de arbeidsmarkt op zoek gaan naar werk en niet direct aan de slag raken. Dit blijkt donderdag uit cijfers uit de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het CBS.

Baanverlies

Ook verliezen meer mensen hun baan en vinden werklozen minder snel werk dan voorheen. Continu komen er mensen bij op de arbeidsmarkt, anderen trekken zich terug. Tegenover degenen die hun baan kwijtraken, staan werklozen die een baan vinden. Mensen kunnen werkloos raken doordat ze hun baan verliezen. Maar ook mensen die de arbeidsmarkt op komen en op zoek gaan naar werk, zoals schoolverlaters en herintreders, behoren tot de werkloze beroepsbevolking.

Meer mensen gaan op zoek naar werk

Sinds het vierde kwartaal van 2014 was in elk kwartaal het aantal mensen dat toetrad tot de arbeidsmarkt en op zoek ging naar werk groter dan het aantal werklozen dat zich van de arbeidsmarkt terugtrok. In het derde kwartaal van 2019 ging het per saldo om een aanwas van 31 duizend werklozen.

Minder werklozen vinden een baan

Er komen dus meer nieuwe werklozen bij die drie maanden eerder niet actief waren op de arbeidsmarkt. Daarnaast verliezen ook meer werkenden hun baan, 69 duizend in het derde kwartaal van 2019. In 2018 schommelde dit aantal nog rond 60 duizend. Tegenover het grotere baanverlies staat een afname van het aantal baanvinders: 86 duizend in het derde kwartaal van 2019. In het tweede kwartaal waren dat er nog 95 duizend.

Ontwikkeling werkloosheid

Er zijn dus nog steeds meer baanvinders dan baanverliezers, maar het verschil tussen beide wordt kleiner. Omdat er tegelijkertijd meer nieuwe werklozen bijkwamen steeg per saldo de werkloosheid op kwartaalbasis voor het eerst sinds 5,5 jaar.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):