vrijdag, 18. oktober 2019 - 10:15 Update: 18-10-2019 14:05

Meldpunt voor achterstallig woningonderhoud wegens succes verlengd

stenen-vallen-woning
Foto: FlashphotoNL
Amsterdam

Het afgelopen jaar kwamen ruim tweehonderd meldingen van achterstallig woningonderhoud binnen bij de gemeente Amsterdam. De meldingen, bijvoorbeeld over schimmel, lekkage of scheuren in de constructie, werden door verhuurder of VvE niet opgelost. Met hulp van de gemeente kon een groot aantal problemen wél worden opgelost. Vanwege de positieve resultaten wordt het tijdelijke meldpunt verlengd onder een nieuwe naam: Meldpunt Woningonderhoud.

Tussen de start van het meldpunt in februari 2018 en 1 juli 2019 kwamen 209 meldingen van achterstallig onderhoud binnen. Verreweg de meeste klachten gingen over lekkage of schimmelvorming. Het zwaartepunt van de meldingen ligt in Zuid en West. Van ruim 130 adressen was de situatie op 1 juli 2019 bekend. In ruim een derde van deze zaken heeft bemiddeling door het stadsdeel inmiddels tot een verbeterde woning geleid. In bijna een kwart van de zaken loopt het traject om tot verbetering te komen nog.

Met de nieuwe naam hoopt woonwethouder Laurens Ivens de bekendheid van het Meldpunt Woningonderhoud verder te vergroten. “Alle Amsterdammers moeten in een woning van goede kwaliteit wonen. Maar de gemeente kan bij achterstallig onderhoud vaak niet of nauwelijks ingrijpen, omdat de eigenaar van een woning verantwoordelijk is. Met de oprichting van het meldpunt hebben we toch een rol voor onszelf opgeëist om slecht onderhouden woningen te verbeteren.”  

Bij lekkages, scheuren in de muren of slechte ramen of kozijnen kunnen onveilige situaties ontstaan. Schimmelvorming kan ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Het bouwtechnisch op orde houden van een pand is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het gebouw of de woning, maar in de praktijk komen bewoner en de eigenaar er samen soms niet uit. Het gemeentelijk meldpunt kant bij complexe en hardnekkige problemen soelaas bieden.  

Het Meldpunt Woningonderhoud is een online meldpunt, waar mensen met klachten terecht kunnen die onopgelost blijven na contact met de eigenaar van de woning. De klacht wordt opgepakt door het stadsdeel, dat de ernst van het probleem en het eerdere contact beoordeelt. Het stadsdeel kan de bewoners dan voor hulp verwijzen naar Stichting !Woon, of de eigenaar een termijn opleggen waarbinnen de problemen verholpen moeten zijn. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, kan het stadsdeel ook een handhavingsbesluit of dwangsom opleggen.