dinsdag, 22. oktober 2019 - 19:25 Update: 22-10-2019 19:33

Provincie Zuid-Holland praat met landbouwers Nieuwkoopse Plassen over stikstof

water-plassen-natuur-zon
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Nieuwkoop

Gedeputeerden Jeannette Baljeu (Programma Aanpak Stikstof), Adri Bom-Lemstra (Landbouw) en Berend Potjer (Natuur) hebben dinsdag gesproken met boeren, deels gevestigd nabij het natuurgebied Nieuwkoopse Plassen. Met hun bedrijfsvoering – zo dicht bij de natuur – hebben zij volop te maken met het stikstofvraagstuk.

Boerenprotest

Het gesprek volgde op het protest van de boeren, maandag 14 oktober bij het provinciehuis. Daar uitten zij hun zorgen over de beleidsregels voor vergunningverlening en het verschil tussen het provinciale en het landelijke beleid. Daarop gaven de gedeputeerden aan in gesprek te gaan met het Rijk, om te zorgen voor eenduidige regelgeving. Daar wordt inmiddels aan gewerkt: 1 december zullen Rijk en provincies hierover meer duidelijkheid geven. Ook beloofden de gedeputeerden het gesprek te voeren met de diverse sectoren, die door de stikstofaanpak worden geraakt, te beginnen bij de landbouwsector.

Duidelijkheid en betrokkenheid

9 landbouwers, waaronder enkele jonge boeren, deelden maandag 21 oktober hun zorgen en vragen in een gesprek met de 3 gedeputeerden. Het verzoek: duidelijkheid voor een langere periode en oplossingen met oog voor een goed toekomstperspectief. En daar denken ze graag over mee. Daar vonden de partijen elkaar; de provincie wil het stikstofvraagstuk per gebied gaan bekijken en zo werken aan oplossingen en maatregelen op maat. 

Bodemdaling en circulaire economie

Daarbij ook aandacht voor andere vraagstukken die spelen, zoals bodemdaling en circulaire economie. Maar vooral: in samenwerking met alle partijen in een gebied. De provincie gaat de komende tijd meer van dit soort gesprekken voeren, om zo te zorgen voor de best passende oplossing per gebied. Het gesprek met de landbouwers vond plaats na een bezoek van de gedeputeerden aan de Nieuwkoopse plassen. Hier lieten zij zich informeren over de dagelijkse praktijk rondom natuur, en de problematiek in het gebied.

Categorie:
Provincie: