maandag, 28. oktober 2019 - 19:54 Update: 02-01-2020 17:15

Tonnen milieuschade tijdens jaarwisseling

Tonnen milieuschade tijdens jaarwisseling
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

In de Tweede Kamer wordt de laatste jaren zwaar ingezet om het milieu te redden voordat de zeespiegel zo hoog wordt dat Nederland verzuipt.

Zo worden boeren en de bouw het werk onmogelijk gemaakt om de vervuiling in de lucht en onze bodem tegen te gaan. Toch wel gek dat we binnenkort weer voor tonnen aan vervuiling de lucht in blazen als het gaat om ons eindejaar feestje.  

Bij het vuurwerk afsteken komen allerlei stoffen als kleine deeltjes in de lucht. De eerste twee uur van het nieuwe jaar is de concentratie fijnstof wel 30 keer zo hoog als normaal, zo meldt Milieu Centraal.

Luchtvervuiling

Vuurwerk veroorzaakt luchtvervuiling. Op oudejaarsavond kort na middernacht schieten de concentraties omhoog. De concentratie van fijnstof ligt op 1 januari vaak wel zeven tot acht keer zo hoog als de normale dagconcentratie. Vooral de eerste twee uur van het nieuwe jaar zijn ze wel vaak tientallen keren zo hoog als normaal.

Het inademen van fijnstof is schadelijk voor de gezondheid. Met name mensen die last hebben van hun longen of een zwakke gezondheid hebben, zullen hier last van hebben. Dat gebeurt vooral tijdens jaarwisselingen waarbij het windstil is en niet regent; het fijnstof blijft dan langer hangen. Wie last heeft van de luchtvervuiling, kan het beste een aantal uren na middernacht binnen blijven.

Bodem- en watervervuiling

De schadelijke stoffen in onverbrande resten van vuurwerk en in de kleine stofdeeltjes, dalen neer en komen dan vooral in de bodem terecht. Het gaat dan om schadelijke zware metalen, zoals koper, barium, strontium en antimoon, en in het geval van illegaal vuurwerk mogelijk ook cadmium. Barium, antimoon en strontium zijn schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Koper is in hoge concentraties giftig voor dieren die in het water leven, en schadelijk voor planten.

Gaandeweg verplaatst de vervuiling zich naar het oppervlaktewater. Via deze weg levert vuurwerk een forse bijdrage aan de ophoping van zware metalen in het milieu. Die zware metalen kunnen niet worden afgebroken door biologische processen en blijven dus het milieu vervuilen. Voor koper worden de milieunormen in het water overschreden. Vuurwerk draagt daaraan bij: ongeveer achttien procent van al het koper in het oppervlaktewater komt uit vuurwerk.

Vuurwerkafval direct opruimen

Elk jaar zijn er meer dan 800 vrachtauto’s nodig om al het afval van vuurwerk op te ruimen. Dat afval is hoofdzakelijk karton en papier, met de nodige onverbrande zware metalen erin. Het is belangrijk dat al het afval snel wordt opgeruimd, zodat de metaalresten niet kunnen uitspoelen naar de bodem en het oppervlaktewater.

Knalvuurwerk en siervuurwerk

Knalvuurwerk bestaat vooral uit buskruit. Siervuurwerk bevat daarnaast ook zware metalen die zorgen voor de kleur- en geluidseffecten. Vanwege die zware metalen geeft siervuurwerk meer schadelijke uitstoot dan knalvuurwerk voor het milieu. 

Staatskas pakt miljoenen

Vorig jaar knalden we met z'n allen voor zo'n 70 miljoen de lucht in. Al langer willen politieke partijen een vuurwerkverbod, maar of deze er voor de consument gaat komen is nog maar de vraag. Volgens diverse berekeningen houdt de staat er elk jaar ruim 4 miljoen aan over en daarbij zijn alle ontstaande schades en schadeposten zoals de inzet van politie, brandweer en ziekenhuisopnamens er al vanaf gehaald. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):