donderdag, 31. oktober 2019 - 13:14

NVSH steunt Wet regulering sekswerk

Prostitué in haar peeskamer
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

De Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming steunt het beleid om misstanden in de prostitutie tegen te gaan, zoals bedoeld in de Wet regulering sekswerk. Tegelijk bepleit de NVSH een bredere aanpak, waarin sekswerk wordt gewaardeerd als een nuttige welzijnsvoorziening in plaats van een verdachte bedrijfstak die slechts gedoogd of zelfs teruggedrongen zou moeten worden.

Dat vrijwillige seks gezond en aangenaam is, zullen de meeste Nederlanders wel met elkaar eens zijn. Gezond en aangenaam voor lichaam en geest. Je zou daarom verwachten dat overheden en instellingen seks wel zullen beschermen, aanbevelen en bevorderen.  Maar plaatselijke en landelijke overheden lijken prostitutie eerder te willen terugdringen of hoogstens te gedogen. Dit in navolging van enkele landen waar betaalde seks zelfs verboden is.

De Wet regulering sekswerk is haar leven begonnen als plan om misstanden binnen de prostitutie te bestrijden. Hoewel dit zeker zeer noodzakelijk is, gaat deze eenzijdigheid voorbij aan de nuttige functies van het sekswerk. Vanuit deze opvatting stelt de NVSH ieuwe beleidsdoelen voor, teneinde sekswerk (verder) te normaliseren.

Categorie:
Provincie: