vrijdag, 1. november 2019 - 19:54

ILT test consumentenvuurwerk dit jaar op Duitse locatie

Test vuurwerk
Foto: ILT
Den Haag

Ieder jaar controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een deel van het geïmporteerde consumentenvuurwerk. Bij deze controles kijkt de ILT heel gericht naar vuurwerk dat het grootste risico vormt. Dit jaar wordt getest in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen nabij de gemeente Olfen. Het testen start begin november tot de laatste weken van december.

Voorheen testte de ILT het consumentenvuurwerk op een vaste locatie in Zuid-Holland. De Inspectie heeft besloten de testlocatie op Europoort niet meer te gebruiken nadat ze door de DCMR Milieudienst Rijnmond was gewezen op het risico tot overschrijding van de geluidsnormen. De ILT is daarom op zoek gegaan naar een geschiktere locatie voor het testen van het vuurwerk dat het grootste risico vormt voor consumenten. 

Vuurwerkimporteurs zijn verantwoordelijk voor het op de markt brengen van consumentenvuurwerk. Dit vuurwerk moet voldoen aan Nederlandse en Europese eisen. De douane meldt de import aan de ILT. Op basis van eerdere controles, tips en inlichtingen uit binnen- en buitenland voert de ILT inspecties uit. Partijen die niet door de test komen, moeten op kosten van de importeur worden vernietigd. Soms kan de importeur het vuurwerk herstellen en is het alsnog geschikt voor de verkoop. Uit het verleden is gebleken dat de ILT met deze controles voorkomt dat zo’n 100.000 kg aan gevaarlijk vuurwerk in de winkels terecht komt.

Vorig jaar voldeed 28% van het geteste consumentenvuurwerk niet aan de veiligheidseisen. Omdat de ILT het meest gevaarlijke en risicovolle vuurwerk test betekent niet dat er iets mis is met een kwart van het vuurwerk in de winkels. Het percentage is wel een signaal dat de markt nog niet in staat is om voor vuurwerk van voldoende kwaliteit te zorgen. Daarom roept de ILT de vuurwerkbranche ook dit jaar weer op zeer kritisch te zijn op de kwaliteit en veiligheid van het vuurwerk dat ze importeert.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):