donderdag, 21. november 2019 - 16:27 Update: 21-11-2019 16:37

Provincie Utrecht start met regionale aanpak bodemdaling

polder-groot-mijdrecht
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Bodemdaling zet het Groene Hart de komende decennia voor een grote en kostbare maatschappelijke uitdaging. Tijdens het Nationaal Congres Bodemdaling is officieel een start gemaakt met een aanpak onder de naam Regio Deal bodemdaling Groene Hart. De provincie Utrecht neemt deel aan de plannen. Overheid, ondernemers, kennisinstellingen en bewoners van het Groene Hart gaan op zoek naar oplossingen om de bodemdaling de baas te worden.

Samenwerken

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: 'Het is belangrijk dat we goed samenwerken om bodemdaling de baas te blijven. Samen kunnen we echt goed aan de slag gaan met het probleem en tot adequate oplossingen komen.'

20 innovatieve experimenten

In de Regio Deal bodemdaling Groene Hart werken 8 regionale overheden, de rijksoverheid, kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven mee aan een aanpak voor het omgaan met bodemdaling. Zij doen dit door meer dan 20 innovatieve experimenten uit te voeren en slim samen te werken. De kennis die in de regio wordt verzameld, kan ook op andere plaatsen in Nederland en mogelijk internationaal worden toegepast. Het Rijk en de acht lokale overheden investeren hierin gezamenlijk 20 miljoen euro.

Bodemdaling in het Groene Hart

Het Groene Hart en andere veengebieden kampen met een zakkende bodem door zetting en het inklinken van veengrond door ontwatering en droogte. De bodemdaling heeft grote impact vanwege de CO2-uitstoot vanuit het landelijk veengebied, het inklinken van agrarische gronden en de kosten die met name in het stedelijk gebied in de miljarden lopen. Er zijn daarom nieuwe invalshoeken nodig voor onder meer het wegenonderhoud, de agrarische sector en de fundering van woningen.

Op laarzen het veen in

De officiële start van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart werd bezegeld op het Nationaal Congres Bodemdaling, georganiseerd door het Platform Slappe Bodem en het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. De deelnemers aan de deal gaan straks onder meer op werkbezoek. Door de problemen met eigen ogen te bekijken en hierover te spreken met boeren en inwoners wordt duidelijk tegen waar men in de praktijk tegenaan loopt en wat wel werkt of wat anders moet.

Website

Tijdens de aftrap ging ook de website van de Regio Deal live: www.bodemdalingdebaas.nl. Op deze website staan ruim 20 projecten beschreven die zijn gestart om bodemdaling tegen te gaan. Ook is er informatie op te vinden over de initiatiefnemers, de project- en kennispartners, de aanpak, links en documenten en nieuws over de Regio Deal.

Deelnemers Regio Deal

De regionale overheden die meedoen aan de Regio Deal bodemdaling zijn: gemeente Alphen aan den Rijn, gemeente Gouda, gemeente Woerden, provincie Zuid-Holland, provincie Utrecht, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.

Categorie:
Provincie: