dinsdag, 17. december 2019 - 12:17

Amsterdam stopt in bijzondere gevallen met innen teveel betaalde bijstand

portemonnee
Foto: ptra
Amsterdam

Amsterdammers met een laag inkomen kunnen in financiële problemen komen doordat zij door complexe wet- en regelgeving teveel betaalde uitkering moeten terugbetalen. Het college van B en W heeft daarom besloten teveel betaalde bijstand voortaan niet meer te innen als een bijstandsgerechtigde niets te verwijten valt.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken): 'k wil niet langer dat mensen die zich aan de regels houden de dupe worden van fouten die de gemeente maakt. Het is onacceptabel dat Amsterdammers hierdoor in financiële problemen komen en het past niet bij de manier waarop dit college haar rol als schuldeiser wil invullen. Deze fouten mogen in de toekomst niet meer worden gemaakt. Daarom wordt gewerkt aan verbetering van onze dienstverlening en werkwijze.'

Wie (tijdelijk) niet in staat is zelf in het levensonderhoud te voorzien, kan een beroep doen op een bijstandsuitkering. Daarbij is het streven altijd dat mensen zo snel mogelijk weer zelf voor hun inkomen kunnen zorgen. Parttime werk helpt daarbij, omdat bewezen is dat mensen die parttime werken een veel grotere kans hebben op een fulltime baan. Maar het verrekenen van wisselende inkomsten uit parttime werk is complex en foutgevoelig en zorgt ervoor dat mensen soms buiten hun schuld bijstand moeten terugbetalen. Het college wil dat het verrekenen van inkomsten geen belemmering meer mag zijn om parttime aan de slag te gaan.

Ook kunnen financiële problemen ontstaan als inkomsten niet met de uitkering worden verrekend in het jaar waarin ze verdiend zijn. Het belastbaar inkomen van de uitkeringsgerechtigde wordt dan hoger en kan weer gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het recht op huurtoeslag. Als dit het geval is en het is niet verwijtbaar, zal de gemeente bijzondere bijstand verstrekken om deze tegenvallers te compenseren.

Ondanks dat het niet om hoge bedragen gaat, is de impact voor de mensen die dit treft groot. Zeker wanneer deze bedragen op een later moment weer terugbetaald moeten worden. Dit maakt de hoogte van het inkomen voor hen onvoorspelbaar omdat ze een langere tijd minder te besteden hebben.

Door verbetering aan de systemen en de dienstverlening verwacht het college eind 2020 een daling in het aantal terugvorderingen en daardoor op termijn een afname van het aantal Amsterdammers met een bijstandsschuld. 

Categorie:
Provincie: