woensdag, 18. december 2019 - 17:30 Update: 18-12-2019 17:39

Den Haag gaat ondermijnende criminaliteit intensiever aanpakken

Johan-Remkes
Foto: Archief EHF
Den Haag

De vermenging van boven- en onderwereld is een steeds groter wordend probleem in Nederland. 'De gemeente Den Haag heeft daarom het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) gevraagd onderzoek te doen om de problematiek rondom georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Den Haag inzichtelijk te maken', zo meldt de gemeente Den Haag woensdag.

Johan Remkes

'Zo kan de Haagse aanpak van ondermijning worden verbeterd en versterkt. Het Ondermijningsbeeld helpt bij het bepalen van de inzet van gemeente, politie en Openbaar Ministerie', aldus de gemeente. Vandaag stuurt waarnemend burgemeester Johan Remkes de resultaten naar de gemeenteraad van Den Haag.

'Die handschoen pakt deze burgemeester natuurlijk direct op'

Waarnemend burgemeester Johan Remkes: 'De vermenging van boven- en onderwereld is een steeds groter wordend probleem in Nederland, en dus ook in Den Haag. Hoewel de uitkomsten van deze inventarisatie niet helemaal nieuw zijn, legt het heel duidelijk bloot dat er meer nodig is om ondermijnende criminaliteit in deze stad tegen te gaan. Die handschoen pakt deze burgemeester natuurlijk direct op, samen met politie en Openbaar Ministerie. In het nieuwe coalitieakkoord heeft het college al structureel extra geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijning. Wij doen ook een stevig beroep op de Rijksoverheid. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in Den Haag.'

Haags Ondermijningsbeeld

In Den Haag zijn tientallen criminele netwerken actief in voornamelijk drugs- en mensenhandel. Het geld dat daarmee wordt verdiend wordt witgewassen via investeringen in vastgoed en horeca in de stad. Zo verwerven criminele organisaties zich een machtspositie en dringen zij door tot de bovenwereld. Sommige criminelen gaan zelfs zo ver dat zij op grote schaal frauderen met geld dat bestemd is voor de zorg van kwetsbare inwoners. Die verwevenheid van georganiseerde misdaad met de bovenwereld moet intensiever worden aangepakt. Dit blijkt uit het Haags Ondermijningsbeeld dat is bedoeld om meer (in)zicht te geven in de ondermijning die de stad Den Haag treft. Het draagt bij aan de gerichte inzet van gemeente, politie en Openbaar Ministerie om deze criminaliteit tegen te gaan. 

Intensivering

Het onderzoek laat een duidelijke top drie zien van ondermijnende criminele activiteiten in Den Haag: drugscriminaliteit, arbeidsuitbuiting/slecht werkgeverschap en criminele investeringen in vastgoed en horeca voeren de boventoon. Het Ondermijningsbeeld toont aan dat alle inspanningen die tot nu toe worden geleverd om ondermijning tegen te gaan verder moeten worden geïntensiveerd. Daarbij moet integraal de inzet worden vergroot waarbij overheden samen optrekken om ondermijning een halt toe te roepen.

Focusgebied 

Uit het Ondermijningsbeeld blijkt dat ondermijning veel voorkomt in bepaalde gebieden van de stad. Zo zijn de Zevensprong, het Kaapseplein en de Weimarstraat al langer punt van aandacht. Dit zijn gebieden waar veiligheid en leefbaarheid onder druk staan. De burgemeester doet aan de raad het voorstel om de Weimarstraat als eerste focusgebied aan te wijzen voor een nog intensievere aanpak.

Vergunningsplicht ondernemers

De burgemeester wil straks een gebied kunnen aanwijzen waar voor ondernemers een vergunningplicht zal gelden. Dit is een nieuwe bestuurlijke maatregel die in de toepassing vraagt om maatwerk: elke individuele vergunningaanvraag moet afzonderlijk worden beoordeeld. Als blijkt dat criminelen achter een aanvraag zitten, wordt deze geweigerd. Dit is een arbeidsintensieve en nieuwe manier van werken. Om die reden wordt deze maatregel bij wijze van proef ingezet in een afgebakend gebied. Er moet goed worden bekeken of deze nieuwe werkwijze helpt om het criminelen moeilijker te maken. Op basis van die lessen kan zo worden besloten de proef verder uit te breiden. 

'Stevige maatregelen, stap voor stap'

Burgemeester Johan Remkes: 'We nemen stevige maatregelen. Zo pakken we stap voor stap, straat voor straat, wijk voor wijk de ondermijnende criminaliteit in de stad aan. Dat doen we met bewoners, ondernemers en alle andere lokale partners.'

Categorie:
Provincie: