vrijdag, 20. december 2019 - 11:26 Update: 20-12-2019 16:01

Kabinet moet uitstoot van rechter terugdringen

Kabinet moet uitstoot van rechter terugdringen
Foto: Frank van den Berg FBF
Den Haag

De staat is verplicht om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dat oordeelde de Hoge Raad vandaag in een zaak tussen de Nederlandse staat en duurzaamheidsorganisatie Urgenda.

Met deze uitspraak is het vonnis in de zaak definitief. De uitspraak betekent dat de uitstoot van broeikasgassen voor het einde van 2020 met ten minste 25 procent moet verminderen ten opzichte van 1990:

De Klimaatzaak is een inmiddels internationaal bekende rechtszaak tegen de Nederlandse Staat over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% ten opzichte van 1990.

Deze zaak is door Urgenda samen met bijna 900 mede-eisers aangespannen in 2013. In 2015 gaf de Rechtbank Den Haag Urgenda gelijk. Dat werd in 2018 in Hoger Beroep bevestigd door het Hof Den Haag. Daarna is de Nederlandse Staat in cassatie gegaan. Op 13 september 2019 kwam het onafhankelijke advies van de plv Procureur Generaal en de Advocaat Generaal, die adviseerden de vonnissen in stand te laten. De uitspraak van de Hoge Raad volgt op 20 december 2019.

Klimaat-minister Wiebes ging destijds tegen het vonnis in cassatie. Niet omdat hij bezwaar maakte tegen de inhoud van de uitspraak, maar om het principe. Nu moet het kabinet aan de bak. Wat voor gevolgen dat gaat hebben voor de burgers en bedrijven is lastig in te schatten. Maar het gaat ons Nederlanders in iedergeval in de portemonnee raken.

Categorie:
Provincie: