dinsdag, 24. december 2019 - 19:27 Update: 24-12-2019 19:40

Meer mensen stappen over van verzekeraar

zorgkosten-declaratie-verzekering
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Abcoude

Dit jaar wordt een recordaantal overstappers verwacht. Uit de eerste cijfers van vergelijkingssites blijkt dat fors meer Nederlanders zich oriënteren op het overstappen naar een andere verzekeraar. Dat veel mensen zich nu voorbereiden op een overstap, is niet toevallig: tot 1 januari 2020 kunnen verzekerden hun zorgverzekering opzeggen en overstappen naar een andere verzekeraar.

Extra aandacht voor zorgverzekering en autoverzekering

De meeste vergeleken verzekeringen zijn de zorgverzekering en de autoverzekering. Dit jaar vergelijkt zo’n 50 procent meer verzekerden hun zorgverzekering dan vorig jaar. Het aantal overstappers groeit naar verwachting met 10 tot 15 procent. Het aantal mensen dat zich oriënteert op de zorgverzekering groeit fors, met name de verschillen van een collectieve verzekering t.o.v. een goedkope verzekering is een reden tot overstappen.

Dat meer mensen willen overstappen, heeft mogelijk te maken met het verlagen van collectiviteitskortingen. De korting op collectieve verzekeringen wordt teruggeschroefd van 10 naar 5 procent. Voor mensen met een collectieve verzekering bij bijvoorbeeld de werkgever, de vakbond of de universiteit, loont het daardoor extra om over te stappen.

Dat Nederlanders ook vaker rondkijken voor een andere autoverzekering, valt samen met de alsmaar stijgende kosten voor de auto. Zo steeg in 2018 al het aantal overstappers voor een autoverzekering met 61 procent ten opzichte van 2017, met name bij wa-verzekeringen (verplicht). Dit jaar stegen de vaste lasten fors en naar verwachting zal die trend doorzetten.

Redenen om over te stappen

Nog altijd zijn de premie en besparen op verzekeringen de belangrijkste beweegredenen om over te stappen. Daarnaast zijn verandering in het verwachte zorggebruik en het eigen inkomen belangrijke redenen om over te stappen.

Vooral mensen die hun eigen gezondheid als ‘matig’ of ‘slecht’ bestempelen stappen vaker over dan mensen die hun gezondheid als ‘goed’ of ‘zeer goed’ ervaren. Jongere mensen stappen ook vaker over dan mensen in een hogere leeftijdscategorie. Ook mensen met een lager inkomen stappen vaker over dan mensen met hogere inkomens.

Studenten nemen geen risico

Een manier om te besparen op de verzekering, is het inzetten van een hoger eigen risico. De maandelijkse premie daalt dan. Overigens kiezen maar weinig mensen voor een hoog eigen risico, zeker als het om studenten gaat. Uit een enquête bleek het afgelopen jaar dat studenten zeer risicoavers zijn. Een ruime meerderheid kiest bewust voor het laagste eigen risico.

Slechts 17 procent van de studenten geeft aan te kiezen voor het hoogste eigen risico. Op jaarbasis is deze groep 250 euro minder kwijt aan de zorgverzekering dan studenten met een eigen risico van 385 euro. Slechts 17,8 procent van de studenten gebruikt het hele eigen risicobedrag.

Studenten stappen weinig over, omdat ze best tevreden zijn met hun verzekeraar. Nog geen 5 procent geeft aan ontevreden te zijn. Op een schaal van 1 tot 5 wordt gemiddeld een 4 gegeven aan de verzekeraar. Op de vraag of studenten zullen overstappen, geeft twee op de vijf aan bij dezelfde verzekeraar te blijken. Slechts 15,8 procent geeft aan zeker te gaan overstappen. Voor de rest hangt het af van het verschil in premie tussen 2019 en 2020.

Prinsjesdag

Prinsjesdag is een belangrijk moment voor overstappers. Nadat bekend werd dat de premies voor allerhande verzekeringen weer zouden stijgen, steeg het aantal overstappers en het aantal vergelijkingen fors. 

Het komende jaar zijn verzekerden ongeveer 37 euro meer kwijt voor de premie van de basisverzekering. Voor mensen met een collectieve zorgverzekering is dit zelfs meer dan 100 euro per jaar. Het eigen risico blijft in 2020 hetzelfde: 385 euro per verzekerde.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):