zaterdag, 11. januari 2020 - 10:32

PvdD: Zuid-Holland moet aandringen op landelijk vuurwerkverbod

vuurwerk-grond
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Rotterdam

Zuid-Holland moet, samen met andere provincies, bij het Rijk pleiten voor een landelijk vuurwerkverbod. Nu de politieke en maatschappelijke discussie daarover volop gaande is, moet de provincie het ijzer smeden als het heet is, vindt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland. Want de overlast en schade voor mens, dier, natuur en milieu zijn te groot om de verkoop en het afsteken van vuurwerk nog langer toe te staan.

Rond de jaarwisseling ondervindt de samenleving veel overlast en schade door vuurwerk. Voor mensen met longproblemen, maar ook voor anderen levert de luchtverontreiniging nadelige gevolgen voor de gezondheid op. Ook dieren, natuur en milieu worden hard getroffen. Vogels en andere dieren worden verjaagd uit hun leefomgeving, raken door stress volledig gedesoriënteerd en vliegen en lopen zichzelf dood. Egels, vleermuizen en andere winterslapers worden gewekt en verjaagd, en sterven vervolgens de hongerdood.

Als gevolg van vuurwerk daalt een deken van schadelijke zware metalen zoals koper, barium, strontium en antimoon neer op natuurgebieden en komt uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht. Vuurwerk is verantwoordelijk voor zo'n achttien procent van de kopervervuiling en voor honderd procent van de uitstoot van barium en strontium. Verder zorgt vuurwerk inmiddels voor één procent van de jaarlijkse fijnstofuitstoot. Er belanden miljoenen stukjes plastic uit onder meer knetterballen in de natuur.

Veel maatschappelijke en politieke organisaties, grote en middelgrote gemeenten, de politie, de brandweer, verzekeraars, de Dierenbescherming en de Vogelbescherming pleiten, soms al jaren, voor een landelijk vuurwerkverbod. Steeds meer gemeenten stellen een vuurwerkverbod of  vuurwerkvrije zones in rondom dierenverblijven, parken en natuurgebieden. Toch zijn daardoor nog maar weinig natuurgebieden gevrijwaard van verstoring. Zo is uit onderzoek gebleken dat broedvogels en in ons land overwinterende vogels waarschijnlijk permanente nadelige effecten van vuurwerk ondervinden. 

Voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is dit aanleiding het provinciebestuur te vragen om, samen met de andere provincies, bij het Rijk aan te dringen op een landelijk vuurwerkverbod. Liefst zo snel mogelijk, omdat de politieke en maatschappelijke discussie daarover nu volop gaande is. Ook wil de partij weten of bij de provincie bekend is hoe veel schade in het wild levende dieren en de natuur jaarlijks ondervinden als gevolg van vuurwerk en of ze signalen krijgt van Zuid-Hollandse terreinbeheerders dat er dieren zijn verstoord, verwond of gestorven door vuurwerk.

Verder vraagt de Partij voor de Dieren zich af welke schade vuurwerk aan het milieu aanricht. Bijvoorbeeld hoe veel en welke metalen er neerslaan in het oppervlaktewater. Hetzelfde geldt voor de hoeveelheden fijnstof, stikstof en andere stoffen die de lucht vervuilen als gevolg van het afsteken van vuurwerk. Ook zou de partij graag zien dat de provincie vuurwerkvrije zones instelt rondom natuur- en stiltegebieden.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: 'In onze provincie ondervinden jaarlijks duizenden mensen ernstige gezondheidsklachten vanwege luchtverontreiniging door vuurwerk. Gedeputeerde Staten zouden hen moeten beschermen tegen de inbreuk op hun gezondheid. Ook zou de provincie zich wat mijn partij betreft meer moeten inzetten voor de veiligheid van brandweer-, politie- en ambulancemedewerkers tijdens de jaarwisseling'.

Ten slotte stelt de Partij voor de Dieren dat er alleen al de afgelopen twee jaar 105 provinciale vergunningen zijn verleend voor vuurwerkshows. De partij vraagt of het provinciebestuur bereid is geen provinciale vergunningen meer te verlenen voor dergelijke shows, die vaak als doel hebben de verkoop van vuurwerk te promoten.

Categorie:
Provincie: