woensdag, 29. januari 2020 - 20:28

Woningstichting betaalde jarenlang voor privé-uitgaven van directeur

euro biljetten en munten
Foto: PX
Maastricht

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de Rechtbank Maastricht gevangenisstraffen tot 15 maanden geëist tegen twee verdachten wegens verduistering en valsheid in geschrift. Het OM verwijt de twee mannen, een zoon en vader, dat zij de bedrijfsadministratie hebben vervalst en gelden hebben verduisterd bij de woningstichting Vitaal Wonen in de periode 2005 tot en met 2012 in de gemeente Maastricht.

'De hoofdverdachte -de zoon- heeft de op hem rustende plichten uit hoofde van zijn functie als directeur van woningstichting grovelijk veronachtzaamd. (…). De handelwijze past niet bij een bestuurder op het niveau van hoofdverdachte en is strijdig met de gangbare opvattingen over integriteit en de maatschappelijke doelstelling van de woonstichting', aldus de officier op zitting.

Aanleiding onderzoek

Vitaal Wonen was werkzaam op het gebied van volkshuisvesting. De woningstichting, die voorheen Woningstichting Limbricht heette, werd in 2015 uitgeschreven bij de Kamer van Kamer. Zij wilde goede huisvesting realiseren voor mensen met een smalle beurs en verhuurde daarnaast woningen aan sociaal zwakkeren. In 2005 was de vader van de hoofdverdachte directeur. In 2007 ging de vader met pensioen en werd hij door zijn zoon opgevolgd. Naar aanleiding van een omstreden vastgoedaankoop van de woningstichting werd er door een onafhankelijk onderzoeksbureau een onderzoek ingesteld naar de verdachten. Het rapport leverde een vermoeden op van andere frauduleuze handelingen, gepleegd door zoon en vader.

Salaris

De hoofdverdachte was in 2005 in dienst getreden bij de woningstichting en met ingang van 1 juni 2007 werd hij door zijn vader benoemd tot directeur van de woningstichting, met instemming van de Raad van toezicht (RvT). Het OM vermoedde dat de hoofdverdachte een hoger salaris had ontvangen dan was afgesproken in de vergaderingen van de RvT. Uiteindelijk bleek volgens de officier dat de hoofdverdachte gedurende zijn dienstverband een totaalbedrag van €48.943,48 teveel aan salaris had ontvangen en verduisterd.

Besloten vennootschap

In 2009 had de hoofdverdachte, in privé een onderneming opgericht ten behoeve van het gezamenlijke zorg inkopen voor complexen van woningcorporaties en woningbezitters. Dit project kaartte hij ook aan bij de leden van de RvT. Hij deed het voorkomen dat het een project was van de woningstichting maar verzweeg te vermelden dat hij zelf de eigenaar van de BV was. Uit onderzoek kwam naar voren dat de hoofdverdachte alle kosten met betrekking tot het oprichting en vormgeven van zijn eigen vennootschap door de stichting liet voldoen. Daarnaast had hij de stichting als klant aangebracht bij de BV en waren er kosten gemaakt voor een beurs waar de vennootschap een stand had. In totaal had de stichting 81.108,07 euro betaald voor de vennootschap. Het OM vindt dat ook hier sprake was van verduistering. De kosten werden vermoedelijk afgedekt door valse stukken.

Privé-opnamen

De hoofdverdachte zou daarnaast diverse (contante) geldbedragen hebben opgenomen en goederen en diensten hebben aangekocht, die een privékarakter hadden. Hij zou ze opzettelijk hebben laten inboeken als zakelijke kosten in de administratie van de woningstichting en verduisterde zo 62.971,76 euro. Om dit bedrag te verhullen werden er valse facturen opgesteld. Het waren volgens de officier op zitting soms opmerkelijke kasopnamen en privé-uitgaven. In de bedrijfsadministratie werden facturen aangetroffen voor een motorsportevenement, kaartjes voor Ahoy, groenonderhoud voor een klooster, skikleding, een zeefdruk, laptop en camera. Ook was er een factuur voor een jubileumviering van de stichting in 2010. In werkelijkheid betrof het een uitgave voor het huwelijksfeest van de hoofdverdachte, zo blijkt uit onderzoek door de FIOD. Ook het 1-jarige jubileum van dat huwelijk zou door de stichting zijn betaald. En het groenonderhoud aan de tuin van de verdachte.

Vader

Het OM verweet de medeverdachte op zitting dat hij samen met zijn zoon de bedrijfsadministratie valselijk had opgemaakt. De medeverdachte was tot 1 juni 2007 directeur van de woningstichting. Op verzoek van de RvT had hij nog een tweetal projecten afgemaakt. Het vermoeden was ontstaan dat de vader, tegen de afspraken in, hogere vergoedingen in rekening had gebracht bij de woningstichting. Een offerte, een opdrachtbevestiging, een uitvoeringsverzoek werden geantidateerd en een aantal valse facturen werden in de administratie verwerkt. De hoofdverdachte zou zich schuldig hebben gemaakt aan verduistering van in totaal 200.441,08 euro. Het OM vermoedde dat de opdrachten werden verstrekt door de hoofdverdachte.

Ernst van de zaken en strafeis

Uit het dossier komt volgens de officier naar voren dat de hoofdverdachte zich niet overeenkomstig de uitgangspunten van de woningstichting en niet overeenkomstig de gedragsregels heeft gehandeld. “Voor persoonlijk gewin heeft hij zich een hoger salaris laten betalen, heeft de kosten met betrekking tot zijn eigen vennootschap gedeclareerd bij zijn eigen werkgever, heeft hij allerlei privé-bestellingen laten betalen door zijn werkgever en heeft hij een groot bedrag gefactureerd voor werkzaamheden die niet zijn uitgevoerd. Hij schrok er niet voor terug om stukken te antedateren en in de administratie van zijn werkgever te (laten) verwerken. Kortom, de hoofdverdachte heeft eigenlijk in strijd met alle fatsoensnormen jarenlang zichzelf financieel bevoordeeld t.l.v. de woningstichting en haar huurders” zei de officier op zitting. De officier van justitie heeft tegen de hoofdverdachte 15 maanden gevangenisstraf geëist waarvan vijf voorwaardelijk. De vader hoorde een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan zes voorwaardelijk tegen zich eisen.

Categorie:
Provincie: