dinsdag, 11. februari 2020 - 9:56

Ruim 10.000 ouders niet tevreden over schooladvies

Foto van jongeren op school | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De overgrote meerderheid van de ouders met een kind in groep 8 (94%) is tevreden met het schooladvies dat hun kind van de basisschool krijgt. De groep ouders die niet tevreden is met het schooladvies bedraagt 6%. Dat is een laag percentage, maar het gaat dan toch om circa 10.000 ouders. Het gaat daarbij vooral om – in de ogen van de ouders – een te laag schooladvies en zelden om een te hoog schooladvies.

Dat blijkt uit een representatief onderzoek dat in december 2019 is verricht onder 400 leerkrachten groep 8 en 400 docenten die in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo) lesgeven.Het onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies (niet te verwarren met de Dienst Uitvoering Onderwijs) in samenwerking met het AD.

Leerkrachten groep 8: ouders en school zijn het bijna altijd eens over het schooladvies

Een ruime meerderheid van de ouders (94%) is, zo geven de leerkrachten van groep 8 aan, tevreden met het schooladvies dat hun kind van de basisschool krijgt.
Het is wel weer zo dat ruim de helft van de leerkrachten groep 8 (56%) in het afgelopen schooljaar (2018-2019) te maken heeft gehad met één of meerdere ouders die juist niet tevreden waren met het schooladvies dat hun kind had gekregen. In totaal gaat het om ruim 10.000 ouders die niet tevreden waren.

Leerkrachten groep 8: de school houdt over het algemeen 'voet bij stuk'

In vier op de vijf situaties (79%) waarin ouders niet tevreden zijn met het schooladvies van hun kind (en dat hebben aangekaart bij de school), is het schooladvies niet aangepast. In één op de vijf situaties is het schooladvies wel aangepast naar een hoger schooladvies. Leerkrachten noemen over het algemeen 'legitieme redenen' voor het naar boven aanpassen van het schooladvies: het resultaat van de eindtoets was hoger dan verwacht, de ouders hebben de school kunnen overtuigen van hun gelijk, de prestaties van de leerling verbeterde in de loop van het schooljaar en/of op basis van de resultaten van een bij de leerlingen afgenomen intelligentietest. Maar ook noemen leerkrachten met enige regelmaat redenen als 'op aandringen van de schoolleiding' en 'onder druk gezet worden door ouders'.

Docenten in het VO: bijna alle docenten hebben leerlingen in de klas die duidelijk op een verkeerd schoolniveau zitten
Volgens één op de elf docenten (oftewel 9%) die in het VO aan eerstejaars lesgeven, zaten alle leerlingen waaraan zij zelf het afgelopen schooljaar (2018-2019) lesgaven op het juiste schoolniveau. Een ruime meerderheid van de docenten (89%) had één of meer leerlingen in hun klas(sen) waarvoor het schoolniveau duidelijk te hoog was en een derde van de docenten (35%) had leerlingen in hun klas(sen) waarvoor het schoolniveau juist te laag was.
Van de docenten geeft de helft (52%) aan dat het aantal leerlingen dat in hun (eerste) klassen zit met een (duidelijk) te hoog schooladvies, de afgelopen twee jaren (sterk) is toegenomen.

Categorie:
Provincie: