donderdag, 20. februari 2020 - 9:20

Werkloosheid gedaald naar 3,0 procent

Lassen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 21 duizend per maand toe en bedroeg in januari 9,1 miljoen personen. Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden gedaald met gemiddeld 13 duizend per maand naar 284 duizend. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. Hiermee kwam het werkloosheidspercentage in januari uit op 3,0. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind januari 241 duizend lopende WW-uitkeringen.

4,0 miljoen mensen hadden in januari 2020 om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden gelijk gebleven.

Werkloosheidsindicator

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator worden mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn met ‘werkloos’ aangeduid.

In januari van dit jaar waren er 284 duizend werklozen. Voor het eerst sinds 2003, het eerste jaar waarvoor maandcijfers beschikbaar zijn, ligt dat aantal onder de 300 duizend. Het vorig laagterecord op basis van maandcijfers werd in april 2019 bereikt. Daarna nam de werkloosheid licht toe en daalde in december en januari weer. Als percentage van de beroepsbevolking was de werkloosheid met 3,0 ook niet eerder zo laag sinds er maandcijfers worden samengesteld.

UWV: Meer WW in januari

UWV verstrekte eind januari 241 duizend lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 37,6 duizend minder dan een jaar eerder (-13,5 procent). Vergeleken met een maand eerder nam het aantal WW-uitkeringen toe met 18 duizend (+8,1 procent). Een toename van het aantal WW-uitkeringen in januari is een jaarlijks terugkerend seizoenspatroon. Zo lopen aan het begin van het jaar veel contracten af en kunnen bijvoorbeeld in de landbouw en de bouw bepaalde werkzaamheden niet of in mindere mate plaatsvinden.

Een persoon kan recht hebben op meer dan één WW-uitkering tegelijk. Eind januari 2020 ontvingen 236 duizend personen ten minste één WW-uitkering. Hiervan heeft 21,2 procent langer dan een jaar WW.

Werkloosheid onder 45-plussers verder gedaald

De werkloosheid onder 45-plussers daalde in januari naar 2,1 procent. Het aandeel werkloze 45-plussers in de beroepsbevolking nam in de afgelopen drie maanden verder af. De werkloosheid onder jongeren en 25- tot 45-jarigen nam gedurende 2019 iets toe, maar daalde voor beide groepen recent weer. De percentages kwamen in januari uit op respectievelijk 6,4 en 2,7. Dat is vrijwel gelijk aan de stand van begin 2019.

Categorie:
Provincie: