maandag, 2. maart 2020 - 10:14 Update: 02-03-2020 14:18

Aandacht blijft nodig voor teveel, onnodige en ontbrekende verkeersborden

Verkeersborden
Foto: EHF
Den Haag

Alle goede bedoelingen ten spijt slaan beheerders van provinciale en gemeentelijke wegen vaker hun eigen weg in met het nemen van maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daardoor ontstaat een wildgroei aan borden en belijning op wegen en fietspaden. Terwijl we uit moeten gaan van het herkenbaarheidsprincipe dat we ook wel ‘Duurzaam Veilig’ noemen.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) stelt dat weggebruikers af en toe door de bomen het bos niet meer zien en pleit voor meer uniformiteit. 

Twintig procent van de verkeersborden is overbodig en dat komt neer op zo’n 600.000 borden. Er wordt gebruik gemaakt van zogenoemde creatieve verkeersborden, ook wel expert-borden genoemd die door wegbeheerders zelf worden bedacht. Bijvoorbeeld overstekende padden in een driehoek of verboden te blowen in een rond bord met rode rand. Een wirwar van toepassingen.

Veilig Verkeer Nederland pleit voor eenduidigheid zodat je als weggebruiker in één oogopslag ziet wat er van je wordt verwacht. Moet je nadenken of word je geconfronteerd met een onbegrijpelijk nieuw verkeersbord of ander verrassingselement, dan gaan veel mensen de fout in. Dan heeft een goedbedoelde toepassing een averechts effect. Het is altijd goed om met innovaties te komen en te blijven experimenteren wanneer dit leidt tot meer verkeersveiligheid. Het is echter van belang om de landelijke afspraken te volgen.

Vier procent van de drie miljoen wettelijke verkeersborden zijn er niet of zijn slecht zichtbaar. Het algoritme vertoont hiaten bij bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer. Zo horen bijvoorbeeld bord C2 en C3 bij elkaar en een begin hoort ook een einde te hebben of andersom. Er zijn wegbeheerders die meerdere expert-borden op één drager plaatsen of soms naast elkaar in verband met ruimtegebrek. Algoritmes en automatische borden detectiesystemen raken hiervan in de war.  

Meldingen van verkeersonveilige situaties kunnen altijd worden ingediend bij het VVN-Participatiepunt Verder heeft Veilig Verkeer Nederland een verkeersregelsite in het leven geroepen waar je altijd even kunt nakijken hoe het zit. 

Vandaag start vanaf 6.30 uur bij BNR Nieuwsradio de uitrol van IPSM (Intelligent Public Space Management), een campagne ter ondersteuning van de doelen van Infrastructuur en Waterstaat en wegbeheerders in relatie tot verkeersveiligheid. Alle wettelijke verkeersborden moeten in kaart worden gebracht en dagelijks worden bijgehouden met de IPSM-app.

Het platform IPSM geldt als de landelijke centrale database.

Categorie:
Provincie: