donderdag, 9. april 2020 - 9:22 Update: 09-04-2020 9:48

RIVM houdt stralingsniveaus door bosbrand Tsjernobyl in de gaten

radioactief-straling-nucleair
Bilthoven

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houdt de komende week de stralingsniveaus in ons land in de gaten vanwege de bosbranden die sinds 4 april woeden in de buurt van Tsjernobyl waarbij verschillende bronnen melden dat in de buurt van de brand verhoogde stralingsniveaus gevonden zijn.

Geen significante hoge dosis straling

Het RIVM heeft berekend dat mensen en voertuigen die op enkele kilometers van de brand zijn geweest niet aan een significante hoge dosis straling zijn blootgesteld. Ook heeft het RIVM berekend of de situatie bij Tsjernobyl gevolgen kan hebben voor het stralingsniveau in Nederland.

Nederland

Het RIVM verwacht dat een deel van lucht boven de bosbrand later deze week naar Noordwest Europa, dus ook Nederland, toe zal waaien. De radioactiviteit zal naar verwachting dan zo sterk verdund zijn, dat de stralingsdosis in ons land onmeetbaar klein is. Desondanks houdt het RIVM de komende week de stralingsniveaus in ons land in de gaten.

Weersgesteldheid

Rondom de plaats van de brand waaide de wind richting het Zuidwesten. Bij het dorpje Volodymyrivka, 50 km kilometer  ten noorden van Kiev en 70 km ten zuiden van Tsjernobyl, is het hoogste stralingsdosistempo gerapporteerd dat bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bekend is: 2,6 microsievert per uur.

Kiev

Ook Kiev ligt in het pad van de rookpluim. Volgens Yehor Firsov, het hoofd van Ukraine’s state ecological inspection service, is daar een waarde van 0,10 microsievert per uur gemeten zijn. Dit is hetzelfde als het (normale) natuurlijke achtergrondniveau.

Ramp kernreactor 1986

Op 26 april 1986 gebeurde er een ongeval met reactor 4 van de kerncentrale Tsjernobyl. Daarbij zijn radioactieve stoffen buiten het reactorgebouw gekomen en in de wijde omgeving neergedaald. Veel stoffen zijn in de afgelopen 34 jaar vervallen, de radioactieve stof cesium-137 is nog in meetbare hoeveelheden aanwezig. Na ruim 30 jaar is nog ongeveer de helft van het oorspronkelijke cesium-137 over; de rest is vervallen tot niet-radioactief barium.

Categorie:
Provincie: