vrijdag, 10. april 2020 - 9:17

Droogte 2018 leidt tot nog betere prestaties rioolwaterzuivering

rioolwater
Foto: TU Delft
Den Haag

De Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties zuiverden door de uitzonderlijke droogte in 2018 ongeveer 8 procent minder rioolwater dan in 2017. Door betere zuiveringstechnieken halen de installaties steeds meer fosfor en stikstof maar ook zware metalen uit het afvalwater. Door de lage aanvoer van rioolwater was dat in 2018 nog beter. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

De 323 rioolwaterzuiveringsinstallaties in ons land zuiverden in 2018 bijna tweeduizend Olympische zwembaden per dag, oftewel 1,77 miljard kubieke meter rioolwater per jaar, bijna 8 procent minder dan in 2017. De daling hangt samen met de droogte. In 2018 viel er bijna 30 procent minder neerslag dan een jaar eerder.

Rioolwater is het mengsel van afvalwater van huishoudens en bedrijven en van hemelwater dat in het riool spoelt via straatkolken en dakgoten. Het aandeel hemelwater in de totale aanvoer op de rioolwaterzuiveringsinstallaties varieert tussen de 20 en 40 procent.

Toename zuivering fosfor- en stikstofverbindingen

Rioolwaterzuiveringsinstallaties proberen zoveel mogelijk fosfor en stikstof uit het afvalwater te verwijderen om zo vermesting van het oppervlaktewater te voorkomen. In 2018 werd 87,4 procent van de aangevoerde fosforverbindingen (13,3 miljoen kilogram) uit het afvalwater verwijderd, 0,4 procent meer dan een jaar eerder. Ook werd dat jaar 85,1 procent van de aangevoerde stikstofverbindingen (94,1 miljoen kilogram) verwijderd, 2,1 procent meer dan in 2017.

Zo hoog zijn deze zuiveringsrendementen nog nooit geweest. Dit hangt samen met de voortgaande verbeteringen in het zuiveringsproces maar ook met het lage volume afvalwater, waardoor de waterzuivering beter functioneerde.

Daling restlozing fosfor- en stikstofverbindingen

In de periode 2000–2018 daalde de restlozing van fosforverbindingen met 40 procent, bij een gelijk gebleven aanvoer. Bij stikstofverbindingen was de afname 52 procent. De aanvoer van stikstofverbindingen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties steeg in deze periode met 11 procent. De restlozing van stikstofverbindingen vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties droeg in 2018 voor 19 procent bij aan de totale vervuiling van het oppervlaktewater. Bij fosforverbindingen was dat 27 procent. 

Ongeveer 60 procent van de vervuiling van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor wordt veroorzaakt door de landbouw en dan met name via de uit- en afspoeling van meststoffen. Bij stikstof is bovendien de directe atmosferische depositie op binnenwater belangrijk, met een aandeel van 16 procent.

 

Categorie:
Provincie: