dinsdag, 14. april 2020 - 16:45 Update: 14-04-2020 17:01

OV-kaart studenten met drie maanden verlengd vanwege coronamaatregelen

ov-chipkaart
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

Door de coronamaatregelen aan universiteiten en hogescholen wordt het onderwijs op afstand georganiseerd, waardoor studenten weinig gebruik maken van hun studentenreisproduct. 'Om hen tegemoet te komen wordt daarom het recht op het reisproduct verlengd met drie maanden. Nadat het ov-reisrecht verloopt gaan de drie extra maanden recht automatisch in', zo meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dinsdag.

DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) krijgt veel vragen binnen over het studentenreisproduct, bijvoorbeeld over of het reisrecht gestopt kan worden en de maanden opgespaard kunnen worden totdat de coronamaatregelen over zijn. Het studentenreisproduct is onderdeel van het hele recht op studiefinanciering, dus het opsparen kan alleen als de hele studiefinanciering wordt stopgezet. 'Dat is voor veel studenten een onmogelijke optie, omdat studiefinanciering juist nu nodig is om in de kosten van levensonderhoud te voorzien. Daarom wordt de maximale termijn dat een student recht heeft op het studentenreisproduct verlengd, in eerste instantie met drie maanden. Afhankelijk van het verloop van de coronacrisis wordt gekeken of deze verlenging voldoende is', aldus het ministerie.

Verlenging reisrecht

Onderwijsinstellingen werken er hard aan om het onderwijs zoveel mogelijk in aangepaste vorm te doorgang te laten vinden, zodat studenten geen vertraging hoeven op te lopen. Momenteel is nog niet duidelijk of de coronamaatregelen leiden tot vertraging bij studenten, maar mocht dat het geval zijn dan voorziet de verlenging van het reisrecht hierin.

Hogeschool en universiteit

Iedere student die een opleiding volgt aan een hogeschool of universiteit én in maart recht had op een studentenreisproduct, krijgt de verlenging. Voor mbo-studenten is dit niet nodig. In tegenstelling tot studenten van universiteiten en hogescholen – die nominale studieduur plus één jaar extra recht hebben – hebben mbo-studenten standaard recht op de reisvoorziening voor hun nominale studieduur plus drie jaar extra. In het mbo zorgen de coronamaatregelen dus niet voor het bereiken van het maximale reisrecht, en daarom is het niet nodig dat mbo-studenten extra reisrecht ontvangen.

Categorie:
Provincie: