vrijdag, 17. april 2020 - 9:47

Eenzaamheid onder mensen met beperking groot probleem

minister van Gehandicaptenzaken
Foto: KRO-NCRV
Hilversum

Mensen met een beperking voelen zich significant vaker eenzaam dan mensen zonder beperking. Ruim 1 op de drie mensen met een beperking (37 procent) voelt zich wekelijks eenzaam en 1 op de tien geeft aan dat hij/zij zich dagelijks eenzaam voelt (11 procent). Dit blijkt uit onderzoek door onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van de minister van Gehandicaptenzaken onder bijna 2500 Nederlanders met en zonder beperking.

“Ik ben geschrokken van deze cijfers. Ik heb tijdens mijn ministerschap al veel schrijnende verhalen gehoord. Uit dit onderzoek blijkt overduidelijk dat mensen met een beperking zich eenzaam voelen", aldus Rick Brink, de minister van Gehandicaptenzaken. "Meedoen in de samenleving is voor deze groep Nederlanders niet vanzelfsprekend. Werk is daarbij essentieel, zeker als je beseft dat slechts 36 procent van de mensen met een beperking regulier werk heeft, tegenover driekwart van mensen zonder beperking. Mijn grote zorg is dat eenzaamheid onder deze grote groep Nederlanders door de huidige coronacrisis alleen maar zal toenemen. Dat mogen we niet laten gebeuren!” 

Blok aan het been 

Uit het onderzoek blijkt ook dat eenzaamheid vooral wordt veroorzaakt doordat mensen zich vaak alleen voelen. Dit geldt sterker voor mensen met een beperking dan voor mensen zonder beperking (37 ten opzichte van 23 procent). Ook voelen mensen met een beperking zich vaak een blok aan het been van anderen (33 procent) en zijn ze bang dat anderen hen zat worden (28 procent). Bovendien voelt ruim een kwart zich niet begrepen. De mate waarin mensen met een beperking zich eenzaam voelen, is zeer verschillend per type beperking: mensen met een psychiatrische aandoening voelen zich het meest eenzaam (64 procent), mensen met een auditieve beperking het minst (37 procent). 

Gevoelens van uitzichtloosheid 

Bijna 4 op de tien mensen met een beperking (38 procent) hebben soms het gevoel zich in een uitzichtloze situatie te bevinden, bijna 20 procent van de mensen zonder beperking heeft soms dit gevoel. Twee op de tien mensen met een beperking voelen zich vaak in de steek gelaten. Dit geldt voor 7 procent van de mensen zonder beperking.  

Over de minister van Gehandicaptenzaken 

Op 17 juni 2019 is Rick Brink (34 jaar) in een liveshow van KRO-NCRV op NPO 1 verkozen tot de eerste minister van Gehandicaptenzaken van Nederland. Hij maakt zich sterk voor de belangen van 1,8 miljoen Nederlanders met een beperking. In september 2019 presenteerde Rick Brink in een online troonrede zijn speerpunten: meer mogelijkheden voor inclusief spelen voor de jongste generatie, meer stagemogelijkheden voor studenten met een beperking en mee zichtbaarheid van mensen met een beperking in de media. 

 

Categorie:
Provincie: