woensdag, 22. april 2020 - 17:25 Update: 22-04-2020 17:47

Gemeente Woerden plaatst vijf slimme verkeerslichten

ambulance-verkeerslicht-slim
Foto: Archief EHF
Woerden

In de gemeente Woerden zijn deze week 5 verkeerslichten op de N204 omgebouwd tot intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s), ofwel ‘slimme verkeerslichten’. Dit meldt de gemeente Woerden woensdag.

Actieve in plaats van statische verkeerslichten

Slimme verkeerslichten zijn in staat om aankomend verkeer te herkennen en – indien gewenst - prioriteit te geven, ze kunnen onderling communiceren en inspelen op de actuele verkeersdrukte. De (landelijke) uitrol van de iVRI draagt bij aan de verkeers­veiligheid, duurzaamheidsdoelstellingen en de doorstroming in Nederland.

 Prioriteit aan voorrangsvoertuigen 

De slimme verkeerslichten zijn geplaatst op de N204/Europabaan, vanaf de op- en afritten van de A12 Woerden en op de Wulverhorstbaan. Op dit traject rijdt veel vrachtverkeer van en naar de nabijgelegen industrieterreinen. Vrachtwagens zijn voorzien van een connected device, zodat de verkeerslichten in staat zijn deze te herkennen. De tijd dat een verkeerslicht op groen staat wordt verlengd en de chauffeur krijgt een adviessnelheid voor een groene golf. 

Hulpdiensten 

Ook nood- en hulpvoertuigen als ambulances, brandweer en politie zijn dankzij connectiviteit in staat te communiceren met de verkeerslichten en worden herkend als voorrangsvoertuig. Op verzoek krijgen ze bij gebruik van een zwaailicht prioriteit, zodat ze ongehinderd en dus veilig een kruispunt kunnen oversteken en sneller op de plaats van bestemming komen. Overig verkeer wordt ook tijdig geïnformeerd en met een rood verkeerslicht gedwongen te stoppen. Deze innovatie draagt bij aan het verlagen van het nu nog schrikbarend grote aantal verkeersongelukken met voorrangsvoertuigen. 

Omgebouwd

In totaal worden in de regio Utrecht meer dan 100 slimme verkeerslichten geplaatst en binnen enkele jaren moeten alle 5.500 verkeerslichten in Nederland zijn omgebouwd tot slimme verkeerslichten.

Veiliger en beter doorstroming 

Wethouder Arjan Noorthoek (verkeer): 'Met de installatie van de vijf slimme verkeerslichten zetten we opnieuw een stap op weg naar meer verkeersveiligheid, een betere doorstroming en een betere bereikbaarheid van onze gemeente. Dit sluit heel mooi aan bij de aanpassingen van de Hollandbaan-Waardsebaan en de Boerendijk/Jozef Israëlslaan. Goed nieuws voor onze weggebruikers!'

Talking Traffic

De landelijke uitrol van intelligente verkeerslichten vormt een van de pijlers van Talking Traffic. In dit landelijk publiek-privaat samenwerkingsverband Talking Traffic werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zo’n tachtig lokale en regionale overheden samen met zo’n twintig marktpartijen uit de verkeersindustrie, telecom- en internetsector en automotive industrie aan innovatieve verkeerstoepassingen. Talking Traffic zet in op het optimaal gebruik maken van de kansen die realtime accurate data en connectiviteit bieden. 

Voordelen voor weggebruikers 

Naast het kunnen geven van prioriteit aan bepaalde verkeersstromen worden weggebruikers dankzij Talking Traffic op basis van realtime data, ook voortdurend geïnformeerd en begeleid op hun route. Met adviezen – persoonlijk en op maat –, kunnen ze beter anticiperen op de actuele omstandigheden op hun route. Denk hierbij aan wegwerkzaamheden, geldende maximum-snelheden (statisch en dynamisch), gevaarlijke situaties, files, de actuele beschikbaarheid van spits- en plusstroken en bijvoorbeeld parkeerinformatie. De kracht van de nieuwe diensten ligt vooral in de snelheid waarmee de weggebruikers geïnformeerd worden, realtime en op maat. Daardoor verandert ‘navigatie’ naar een meer ‘tactische rijondersteuning’.

Goedopweg: samenwerken aan een betere bereikbaarheid

In Goedopweg werken de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht.

Categorie:
Provincie: