woensdag, 3. juni 2020 - 9:21

Dekker: Verpandingsverbod heeft langste tijd gehad

Sander Dekker
Foto: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Den Haag

Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) zet een streep door het gebruik van zogeheten verpandingsverboden om de kredietverlening aan bedrijven te stimuleren. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor investeringen, innovatie en groei. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat bij de Tweede Kamer is ingediend.

Verpandingsverboden zetten een grote rem op de kredietverlening aan met name het midden- en kleinbedrijf omdat deze bedrijven hun uitstaande vorderingen niet als onderpand voor een lening kunnen gebruiken.

Minister Dekker: ‘Door deze belemmering weg te nemen, krijgen bedrijven meer ruimte om hun activiteiten te financieren.’

Naar schatting van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Factoring & Asset Based Financing Association Netherlands (FAAN) zou dit kunnen leiden tot een extra kredietruimte van bijna 1 miljard, alleen al voor het midden- en kleinbedrijf.

In sommige ons omringende landen kunnen vorderingen gewoon als dekking in het financieringsverkeer worden gebruikt.

‘Het is belangrijk dat Nederland volgt, omdat het anders ten koste gaat van onze concurrentiepositie.’ aldus Dekker.

Verpandingsverboden komen met enige regelmaat voor in contracten die bedrijven met elkaar sluiten. In bepaalde economische sectoren, zoals (delen van) de bouw- en retailsector, wordt de mogelijkheid tot overdracht of verpanding van vorderingen contractueel op grote schaal uitgesloten. Grote bedrijven willen zo voorkomen dat zich onbekende crediteuren melden.

Het gevolg is echter wel dat die vorderingen door hun leveranciers niet kunnen worden verpand als zekerheid voor krediet. Dat belemmert de kredietverlening aan bedrijven, en kan er zelfs toe leiden dat zij onnodig met liquiditeitsproblemen kampen. Dat geldt met name voor het midden- en kleinbedrijf. Juist in deze economisch onzekere tijden is verruiming van kredietmogelijkheden en de liquiditeitspositie van groot belang voor veel mkb-bedrijven. Het wetsvoorstel biedt daarvoor uitkomst

Categorie:
Provincie: