donderdag, 4. juni 2020 - 14:44

OM eist miljoenen van criminele organisatie die liquidaties voorbereidde

in  beslag genomen wapens
Foto: Politie
Schiphol

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de beveiligde rechtbank op Schiphol geëist dat de leden van een criminele organisatie die hand en spandiensten verrichtte voor het voorbereiden van liquidaties, ruim 7 miljoen euro betalen aan de staat. “Dit soort organisaties ontwrichten de maatschappij. Waar gewone burgers zoals jij en ik op een gewone manier moeten werken voor legale inkomsten, moeten we duidelijk maken dat dat de norm moet zijn. Wie denkt op een makkelijke manier snel geld te verdienen door moorden voor te bereiden, door auto’s en wapens te regelen, die moet bedrogen uitkomen,” zei de officier op zitting.

De mannen werden op 28 november 2016 in het onderzoek met de naam ‘26koper’ door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot gevangenisstraffen tot acht jaar. Ze werden onder andere veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. In het onderzoek was bij een van de verdachten een notitieboekje in beslag genomen. In dat boekje werd volgens het Gerechtshof de administratie van de criminele organisatie bijgehouden, die meer dan vermoedelijk over verdovende middelen gaat:

"Daar waar in de administratie over vrouwen of foto’s wordt gesproken gaat de politie er beredeneerd van uit dat het hier steeds kilo’s respectievelijk hoeveelheden van 100 gram betreft. Tegenover deze foto’s of vrouwen die 'uit gaan' staat vaak een aanzienlijk bedrag aan (kennelijk) inkomsten geboekt," aldus het hof.

Het OM ziet het deelnemen aan een criminele organisatie als een delict dat de openbare orde raakt. Deze criminele organisatie kon alleen bestaan en in stand worden gehouden dankzij het geld dat volgens de aangetroffen administratie voorhanden was, zei de officier. De zaken tegen drie verdachten zijn inmiddels onherroepelijk, drie verdachten zijn in cassatie. 

Eenvoudige kasopstelling 

Het OM heeft de gevonden administratie uiteindelijk niet gebruikt voor de berekening van het crimineel verdiend voordeel. Ook omdat gebruik werd gemaakt van versluierde administratie - met bijnamen, afkortingen en codewoorden - heeft het OM geen volledig zicht verkregen op alle individuele transacties en de opbrengsten daarvan.

Het OM heeft ervoor gekozen om het wederrechtelijk verkregen voordeel te berekenen aan de hand van een zogenoemde ‘eenvoudige kasopstelling’. In deze methode worden de totale contante uitgaven afgezet tegen de beschikbare legale contante gelden. Indien de totale contante uitgaven groter zijn dan de beschikbare legale contanten gelden dan is er dus sprake van onbekende contante ontvangsten, die het OM beschouwt als inkomsten uit criminaliteit. 

Berekening

Het begin saldo is door het OM op nihil gesteld. Het eind saldo is bepaald op 598.268,- euro. Dat was de aanwezige kasvoorraad van de criminele organisatie volgens het notitieboekje. 

De werkelijke contante uitgaven door de organisatie zijn verdeeld in drie soorten uitgaven. Aan wapens en middelen zou in totaal 1.012.827,- euro zijn uitgegeven. Aan verdovende middelen zou 473.840 zijn uitgegeven en aan een boekhouder is 5.021.245,- euro uitgegeven voor hand en spandiensten. Wanneer het eindsaldo en de uitgaven bij elkaar opgeteld worden, komt het OM op 7.106.180 euro. Het OM ziet dat als het totale wederrechtelijk verkregen voordeel van de criminele organisatie. Dat het voordeel vervolgens is opgesoupeerd en uitgegeven door verdachten is het risico van betrokkenen, vindt het OM:

”Wie oneerlijk verdiend, moet die criminele winsten terugbetalen. Dat signaal wil het OM afgeven.”  

Verdeling over verdachten

Voor de verdeling van het voordeel over de veroordeelden heeft het OM aansluiting gezocht bij de vonnissen van de rechtbank. De rechtbank en het hof hebben in deze acht veroordelingen rekening gehouden met de rol die elke betrokkene had bij de uitvoering van de taken voor de criminele organisatie en met de functie die de betrokkene binnen de criminele organisatie vervulde. Mede op basis daarvan zijn de rechtbank en het hof tot haar oordelen en opgelegde straffen gekomen. Het OM zal de ontneming dus verdelen volgens de hoogte van de opgelegde straf.

Drie van de verdachten die vandaag op zitting stonden kregen 8 jaar van de in totaal opgelegde 48 jaar gevangenisstraf. Zij moeten als het aan het OM ligt 1.184.363,33 euro betalen aan de staat. Een vierde verdachte kreeg zeven jaar cel en moet van het OM 1.036.317,92 euro betalen. Twee verdachten die vandaag op zitting stonden moeten als het aan het OM ligt 444.136,25 euro betalen. Zij kregen drie jaar gevangenisstraf opgelegd.

Categorie:
Provincie: