dinsdag, 16. juni 2020 - 18:52

Steviger aanpak van criminele motorbendes door civiele verboden

Motoren
Den Haag

De civielrechtelijke verboden van outlaw motorcycle gangs (OMG’s) verstevigen de gezamenlijke inzet van het lokaal bestuur, politie, Belastingdienst, FIOD, Openbaar Ministerie (OM) en Koninklijke Marechaussee van criminele motorbendes. Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs 2019 die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Voortgangsrapportage maakt inzichtelijk welke effecten de gezamenlijke aanpak van de overheid heeft en wat de resultaten zijn van de strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale aanpak van motorbendes. Afgelopen jaar hebben de partners van de integrale aanpak zich onverminderd ingezet om grip te krijgen op de OMG-problematiek.

De civielrechtelijke verboden hebben volgens de samenwerkende partners ertoe geleid dat verboden clubs minder zichtbaar aanwezig zijn in de openbare ruimte. Zo heeft het gerechtshof in Den Haag in hoger beroep bepaald dat het verbod tegen Satudarah MC, de grootste motorbende in Nederland, stand houdt. Ook zijn No Surrender MC en Hells Angels MC in eerste aanleg verboden verklaard. Motorbende Caloh Wagoh Main Triad MC kwam in 2018 landelijk en in zeer korte tijd al veelvuldig in beeld in strafrechtelijke onderzoeken. In 2019 heeft daarom het OM een verzoekschrift ingediend om ook deze club verboden te laten verklaren.

Ernstige strafbare feiten en ondermijnende activiteiten gepleegd door (leden van) OMG’s blijven echter een bedreiging voor de rechtsstaat vormen. Er is weliswaar een lichte daling te zien in het aantal leden en criminele motorbendes dat de politie landelijk in beeld heeft. Tegelijkertijd zijn ook nieuwe criminele motorbendes in beeld gekomen en blijft het aantal incidenten waar de clubs en individuele leden bij betrokken zijn zorgwekkend. Leden van OMG’s zijn vaak betrokken bij criminele praktijken waaronder drugshandel, witwassen, intimidatie en bedreiging van het lokale bestuur en ondernemers. De gezamenlijke aanpak van criminele motorbendes blijft daarom onverminderd van belang.

Ook zullen de maatregelen die minister Grapperhaus neemt in het Breed Offensief tegen Ondermijnende Criminaliteit verder bijdragen aan de aanpak van criminele motorbendes. Daarnaast is in het regeerakkoord aangekondigd dat er een verbod op criminele motorbendes komt. Op dit moment ligt in de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel van lid Kuiken (PvdA) hiertoe. Tevens ligt een wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming in de Tweede Kamer dat in aanvulling op het initiatiefvoorstel het in het algemeen eenvoudiger maakt om organisaties (civielrechtelijk) te verbieden.

Categorie:
Provincie: