woensdag, 17. juni 2020 - 15:10

NZa: Herstel ziekenhuisbehandelingen nog beperkt in mei

ziekenhuis-bedden
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

In de cijfers van de maand mei is nog weinig herstel in het aantal behandelingen in ziekenhuizen te zien na de corona-uitbraak. Dit beeld kan vertekend zijn, mogelijk omdat nog niet alle behandelingen in ziekenhuizen geregistreerd zijn. In de ggz zien we dat de uitbraak vooralsnog weinig verandering heeft gebracht in de wachttijden. Het aantal verwijzingen naar zowel de ggz als de ziekenhuiszorg neemt verder toe en is weer bijna op het oude niveau.

Dat blijkt uit diverse rapportages die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn gepubliceerd. Hiervoor wordt samengewerkt met diverse partijen waaronder DHD, ZorgDomein, Vektis, IKNL, DICA, PALGA, RIVM en SONCOS. Partijen in de zorg kunnen deze informatie gebruiken voor het opschalen van de reguliere zorg en krijgen zo inzicht in (mogelijke) knelpunten.

Ziekenhuiszorg

Het aantal verwijzingen naar de ziekenhuiszorg is inmiddels hoger dan dezelfde week in 2019 en vrijwel gelijk aan het verwijsvolume in de weken voor de coronacrisis. Het aantal patiënten is stabiel. Rekening houdend met het registratie-effect lijkt zich in sommige regio’s en bij bepaalde specialismen een lichte stijging in patiëntcontacten af te tekenen in mei. Algemene ziekenhuizen, die in maart sneller afschaalden, herstellen nu meer dan academische ziekenhuizen. Op dit moment hebben 10 tot 15% minder patiënten ziekenhuiszorg gehad en is het aantal patiëntcontacten de helft lager dan normaal.

Verwijzingen naar ggz

De meest recente verwijsdata naar de ggz duiden op een stevig herstel van het aantal verwijzingen. In week 23 is wel een kleine daling te zien, waarschijnlijk het gevolg van het Pinksterweekend. Vorige week zagen we weer een stijging. De verwijsaantallen zitten nu op 86% van het verwachte aantal voor deze week zonder corona-uitbraak. Naar schatting hebben als gevolg van de uitbraak ongeveer 59.000 minder verwijzingen plaatsgevonden van de huisarts naar ggz-aanbieders.

Wachttijden ggz

We hebben daarnaast gekeken naar de wachttijden na de corona-uitbraak. We zien slechts kleine veranderingen in de gemiddelde aanmeldwachttijden in april en mei. Bij instellingen zijn de aanmeldwachttijden voor de diagnosehoofdgroepen aandacht, somatoforme aandoeningen en voor de basis ggz in mei licht gedaald ten opzichte van april. De behandelwachttijden voor alcoholgebonden en somatoforme stoornissen zijn licht gestegen. De totale wachttijden in de ggz zijn voor patiënten nauwelijks veranderd.

Oncologie

De verwijzingen door huisartsen voor oncologie zijn met 9000 verwijzingen per week weer vrijwel terug op het niveau van 2019. We zien dit herstel in alle regio’s. Het bevolkingsonderzoek darmkanker is sinds 11 mei weer opgestart. In de week van 8 juni is het aantal verstuurde uitnodigingen 83% van het gebruikelijke aantal in deze periode van het jaar. Uit de PALGA-cijfers blijkt dat het aantal nieuwe kankerpatiënten nu ongeveer 20% lager is dan normaal.  In de productiedata zien we ook voor oncologie een terugval van het aantal patiëntcontacten naar iets meer dan de helft van normaal. De productie lijkt zich te stabiliseren op een lager niveau. 

De verwijzingen en behandelingen voor mensen met kanker zijn tijdens de corona-uitbraak minder hard terug gelopen dan voor andere diagnoses. Toch heeft de corona uitbraak geleid tot naar schatting 72 duizend minder verwijzingen voor oncologische zorgvragen. Dit is ongeveer 13% van het totaal aantal verwijzingen in een jaar.

Categorie:
Provincie: