woensdag, 24. juni 2020 - 9:25 Update: 24-06-2020 15:54

Uitstoot CO2 fors lager in het eerste kwartaal van 2020

Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De CO2-uitstoot in Nederland was in het eerste kwartaal 8,7 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Volgens de tweede berekening kromp het bruto binnenlands product (bbp) in dezelfde periode met 0,2 procent. De afname van de CO2-uitstoot komt vooral doordat de energiebedrijven bij hun productie minder steenkool en meer aardgas hebben ingezet. Ook de impact van de coronacrisis was zichtbaar in de CO2-uitstoot. Zo was de CO2-uitstoot luchtvaart in het eerste kwartaal 11 procent lager dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwe kwartaalcijfers over de CO2-uitstoot.

Het eerste kwartaal van 2020 was zachter dan dat van 2019. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO2-uitstoot in het eerste kwartaal 7,5 procent lager dan een jaar eerder.

Lagere CO2-uitstoot energiebedrijven

In het eerste kwartaal van 2020 was de CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer 20 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze bedrijven waren in het eerste kwartaal goed voor 23 procent van de totale uitstoot. Elektriciteitsbedrijven hebben bij hun productie minder steenkool en meer aardgas ingezet. Bij het verbranden van aardgas wordt minder CO2 uitgestoten dan bij steenkool. De elektriciteitsproductie van de elektriciteitsproducenten was lager dan in het eerste kwartaal van 2020 terwijl er juist meer elektriciteit werd geïmporteerd. Ook de productie van wind- en zonne-energie was hoger dan in het eerste kwartaal van 2019. 

Lagere CO2-uitstoot transportsector

De CO2- uitstoot van de transportsector lag in het eerste kwartaal 7 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook de toegevoegde waarde was lager in deze periode. De uitstoot van de luchtvaart en wegvervoer was fors lager, als gevolg van de coronacrisis waren er vooral in maart minder vervoersbewegingen. Het aandeel van de transportsector in de totale uitstoot was ruim 10 procent.

CO2-uitstoot huishoudens en dienstverlening lager

De CO2-uitstoot van huishoudens was 6 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Huishoudens verstookten minder aardgas voor verwarming van woningen vanwege het zachte winterweer en de emissies door autogebruik waren eveneens lager. Vanwege de covid-19-uitbraak riep het kabinet op om zoveel mogelijk thuis te blijven en indien mogelijk thuis te werken. In het eerste kwartaal bedroeg de CO2-uitstoot van huishoudens 22 procent van het totaal. Verder was de CO2-uitstoot van de overige dienstverlening, die goed is voor 11 procent van de CO2-uitstoot, 6 procent lager dan in het eerste kwartaal 2019.

Landbouw en industrie stoten minder CO2 uit

In het eerste kwartaal was de CO2-uitstoot door het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid 2,5 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit cluster was in het eerste kwartaal van 2020 goed voor ruim een derde van de totale uitstoot. De emissies daalden o.a. in de landbouw, de chemische industrie en de basismetaalindustrie.

 

Categorie:
Provincie: