woensdag, 1. juli 2020 - 19:44

Provincie maakt noodbudget vrij voor cultuur

50 euro biljet
Foto: archief
Den Haag

De provincie Zuid-Holland trekt 3 miljoen euro uit om de ergste corona schade in de culturele sector te helpen oplossen. De motie van het CDA, GroenLinks, VVD, SP, SGP/ChristenUnie en de PvdA werd vandaag met een zeer brede meerderheid aangenomen.

Cultuur behoort tot de meeste kwetsbare sectoren, waar door de coronacrisis de zwaarste klappen vallen, de werkgelegenheid het meest onder druk staat en snel handelen nodig is. Crisistijden vragen om crisisaanpak en GroenLinks is blij dat de provincie nu snel doorpakt. Ariëtte Kasbergen, statenlid GroenLinks: “De culturele sector is van grote waarde voor de samenleving en de inwoners. En een noodkreet van meerdere gemeentes laat zien dat veel instellingen omvallen als er geen hulp komt. Dat hebben we nu voorkomen. Je ziet dat juist de instellingen die, mede op dringend verzoek van de overheden, de afgelopen jaren ondernemerschap hebben getoond en veel eigen inkomsten weten te verwerven, nu extra hard worden getroffen. Het zijn precies die inkomsten die wegvallen nu.”

Het geld van de provincie is echt nodig. De voorzieningen die het rijk treft, geven onvoldoende lucht en met name bij de middelgrote en kleinere gemeentes staat het water financieel aan de lippen. Het geld dat er nu komt zorgt er voor dat deze waardevolle infrastructuur voor de inwoners van ZH niet grotendeels verdwijnt.

Deze crisismaatregel gaat over het in stand houden van infrastructuur voor onze inwoners op korte termijn. In de hoop dat we snel kunnen terugveren naar een situatie waarin weer een verdienmodel mogelijk is voor de culturele instellingen en ondernemers. “Gaat de crisis veel langer duren, wat we natuurlijk niet hopen, dan moet je je natuurlijk wel gaan afvragen welk voorzieningenniveau je minimaal in stand wilt houden? Dat vraagt om visie, want die keuze maak je op basis van de waarde voor de inwoners. Wij hebben als GroenLinks de provincie opgeroepen om in dit geval samen met gemeenten en het culturele veld de afwegingen te maken.” 

Categorie:
Provincie: