maandag, 27. juli 2020 - 9:28 Update: 27-07-2020 10:08

Opnieuw nertsenbedrijf besmet

nerts
oploo

Bij een nertsenbedrijf in Oploo is een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. Het gaat om een bedrijf met 3.500 moederdieren.

De besmetting is aan het licht gekomen door middel van het early warning monitoringssysteem waarmee wekelijks kadavers worden getest op het virus. Het bedrijf wordt zo spoedig mogelijk geruimd. 

In totaal zijn nu 26 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard. Op 25 bedrijven waar eerder SARS-CoV-2 is vastgesteld zijn alle dieren geruimd.

Maatregelen

Met het oog op de recent gevonden besmettingen hebben ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen met de sector pelsdierhouderij en deskundigen het hygiëneprotocol aangescherpt. Ook geldt er een landelijk vervoersverbod en wordt door de Faculteit Diergeneeskunde diepgaander onderzoek gedaan naar mogelijke besmettingsroutes.

Daarnaast heeft het OMT-Z – op verzoek van de ministers De Jonge en Schouten – opnieuw advies gegeven over de situatie bij nertsenbedrijven. Het risico van nertsenbedrijven op de volksgezondheid is volgens het OMT-Z onveranderd. Bedrijven dienen zich wel strikt aan de aangescherpte maatregelen te houden om introductie van virus te voorkomen. Dat betreft de plicht om bezoekers te registreren, de hygiënemaatregelen (zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen) toe te passen en het testregime voor verzorgers met COVID-19 klachten op te volgen. Ook zal het beleid met betrekking tot het testen van medewerkers op nertsenbedrijven nader worden uitgewerkt in samenwerking met de GGD.

Stoppersregeling

Het Rijk werkt aan een stoppersregeling waarmee nertsenbedrijven op korte termijn vrijwillig hun bedrijfsvoering kunnen beëindigen. In 2024 stoppen nertsenhouderijen conform het wettelijk verbod sowieso hun activiteiten.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: