maandag, 10. augustus 2020 - 9:44 Update: 10-08-2020 9:46

Bussen en trams krijgen 'kuchschermen'

Bussen en trams krijgen 'kuchschermen'
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Bussen en trams krijgen 'kuchschermen'. Dit moet de schauffeur beschermen en het zwartrijden tegen gaan. Dat maakt de koepelorganisatie OVNL bekend.

Tijdens de lockdown moest het OV beschikbaar blijven voor reizigers in vitale beroepen. OVbedrijven besloten toen om reizigers alleen via de achteringangen te laten in- en uitstappen. Door het afsluiten van de voordeur en de eerste rij stoelen, konden buschauffeurs en trambestuurders voldoende afstand houden van reizigers om hun werk op verantwoorde wijze uit te voeren. Ook sinds alle reizigers, mits voorzien van een mondkapje, weer welkom zijn, hebben de chauffeurs en bestuurders baat bij een gesloten voordeur. Zo kunnen zij hun dienst uitvoeren zonder zelf langdurig een mondkapje te hoeven dragen.

Deze tijdelijke oplossing had ook nadelen. Zo is het contact tussen chauffeur/bestuurder en reiziger sterk verminderd. De sociale controle van de chauffeur op het in- en uitchecken is weggevallen en bemoeilijkt het toezicht houden op het dragen van een mondkapje door passagiers. We zien sindsdien een grote toename van het aantal zwartrijders in het OV. Voor reizigers is het lastig om afstand van elkaar te houden nu ze dezelfde deuren moeten gebruiken voor in- en uitstappen. De natuurlijke ventilatie bij het openen van voor- en achterdeur is bovendien weggevallen.

Onderzoek TNO

OV-NL heeft onderzoeksinstituut TNO opdracht gegeven onderzoek te doen het effect van kuchschermen. Maakt het gebruik van een scherm tussen bestuurder en reizigers het mogelijk om de voordeur weer te openen, zonder dat de kans op blootstelling voor de chauffeur/bestuurder toeneemt? De vervoerbedrijven gaven hierbij aan dat deze schermen het werk van de chauffeur niet mogen belemmeren en moeten voldoen aan verkeersveiligheidsaspecten (zoals geformuleerd door het RDW).

TNO concludeert in haar onderzoek dat het aanbrengen van een kuchscherm de verspreiding van grote druppels via hoesten en niezen minimaliseert en het mogelijk maakt de voordeur van trams, streek- en stadsbussen verantwoord te openen. Voor de chauffeur/bestuurder neemt daarnaast ook het risico op blootstelling via de kleine zwevende druppelkernen (aerosolen) aantoonbaar af ten opzichte van de huidige situatie met een gesloten voordeur.

Wel dienen de schermen en de bedieningspanelen regelmatig gedesinfecteerd te worden, om directe overdracht van virusdeeltjes te voorkomen. Ook beveelt TNO aan om de luchtcirculatie te bevorderen door alle voor- en achterdeuren regelmatig te openen bij bijvoorbeeld de haltes.

Voor buurtbussen is aanvullend onderzoek nodig. OV-NL vraagt TNO verder onderzoek doen naar benodigde extra maatregelen.

In samenwerking met het RDW en het Ministerie van Verkeer & Infrastructuur zijn in het kader van verkeersveiligheid randvoorwaarden uitgewerkt waarbinnen de schermen in de voertuigen kunnen worden geplaatst.

De OV-bedrijven streven ernaar alle bussen en trams omgebouwd te hebben in een periode van twee maanden. De eerste bussen met kuchschermen kunnen begin september ingezet worden. Ook het mondkapje blijft voor reizigers natuurlijk verplicht.

Categorie:
Provincie: