maandag, 24. augustus 2020 - 9:23 Update: 24-08-2020 17:05

Verduurzamen eigen woning niet haalbaar voor eigenaren

montage-zonnepanelen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Uit onderzoek naar de kosten en opbrengsten van de verduurzaming van eigen woningen concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving dat woonlastenneutraliteit voor vrijwel geen enkele eigenaar-bewoner haalbaar is. Voor de meeste huiseigenaren is afwachten op lagere investeringskosten of betere regelingen de aantrekkelijkste optie. Dit onderzoek vergelijkt de huidige energierekening van verschillende soorten huishoudens met de energierekening na verduurzaming vermeerderd met de investeringslasten.

De effecten van verschillende beleids- en financieringsinstrumenten op de woonlasten zijn voor zowel de korte als de lange termijn bekeken. Het gaat bijvoorbeeld om de bestaande terugleververgoeding voor teveel opgewekte stroom uit zonnepanelen en de mogelijk nieuwe gebouwgebonden financiering.

Obstakels voor verduurzaming

Eén van de obstakels voor de verduurzaming van woningen is dat de besparingen ook op de lange termijn niet opwegen tegen investering. Eenpersoonshuishoudens hebben met afstand de laagste gemiddelde energierekening, en daarmee ook het kleinste budget voor een woonlastenneutrale verbouwing. Maar ook grootverbruikers - gezinnen met wat oudere kinderen - kunnen hun woning niet zonder meer woonlastenneutraal verduurzamen.

Verder onderzoek

Deze studie maakt deel uit van meerdere publicaties over verduurzaming in de woningmarkt door het Planbureau voor de Leefomgeving.

Categorie:
Provincie: