dinsdag, 1. september 2020 - 8:53

Zeeuws protest tegen vuurtorenplannen Rijkswaterstaat

Vuurtoren Westerlicht
Foto: Andreas Diegler
Burg Haamstede

De bewoners van het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland protesteren tegen de plannen van Rijkswaterstaat om de beroemde vuurtoren ‘Westerlicht’ in Nieuw-Haamstede in nieuwe kleuren te zetten. Daarmee zou afscheid genomen worden van de herkenbare maritieme kleuren rood en wit die de vuurtoren al zeventig jaren sieren. “Onze vuurtoren mag geen kermis-zuurstok worden”, zegt de secretaris van de Belangenvereniging Nieuw-Haamstede namens al haar 250 leden. “Juist omdat ook Monumentenzorg bij de renovatie betrokken is, verwachten we dat onze vuurtoren in al zijn oorspronkelijke glorie wordt herstel. Dat is toch het doel van zorg voor monumenten?”.

Overlast voor omwonenden

Enige jaren geleden plande Rijkswaterstaat de renovatie van de iconisch, wereldbekende vuurtoren, die ooit zo mooi op het oude 250-Guldenbiljet stond afgebeeld. Ruim twee jaar geleden werd de vuurtoren in de steigers gezet en waren de bewoners van Schouwen blij dat er eindelijk werk werd gemaakt van het achterstallige onderhoud van hun monument. Nu twee jaar verder staat de toren nog steeds in de steigers. Rijkswaterstaat besteedde het werk uit in 2018 zonder te vermelden dat zij ruim twintig jaar geleden de vuurtoren had laten conserveren met een schadelijke chroom6 houdende coating. Toen de aannemer daar achter kwam is het werk stilgelegd en het verwijderen van de coating apart aanbesteed. Daardoor duurde de renovatie niet alleen langer, maar begon de nachtmerrie voor de bewoners van Nieuw-Haamstede pas echt: rondvliegend bouwmaterieel, straalgrit en oude verfresten vlogen op de woningen en in de tuinen tijdens de afgelopen winderige vakantieweken.  

De afgelopen dagen heeft de belangenvereniging Nieuw-Haamstede al haar 250 leden gevraagd zich uit te spreken over het ‘kleurenvoornemen’ van Rijkswaterstaat. De reacties zijn overweldigd en werkelijk niemand kan zich vinden in de plannen van Rijkswaterstaat. De bewoners hebben het bestuur van de Belangenvereniging Nieuw-Haamstede gevraagd alles in het werk te stellen om de bestaande kleuren te handhaven op de toren. Het bestuur gaat haar protest naast Rijkswaterstaat ook richten op Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Categorie:
Provincie: