donderdag, 24. september 2020 - 19:30 Update: 24-09-2020 19:31

Nederland straks over op kernenergie

Nederland straks over op kernenergie
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

De kans is zeer groot dat Nederland opnieuw kernenergie gaat opwekken met kerncentrales. Het kabinet heeft onderzoek laten doen naar de haalbaarheid om zo hun milieudoeleinden te kunnen halen.

De kosten en voorwaarden van de bouw van nieuwe kerncentrales zijn volgens het onderzoek van de Kamer in beeld gebracht. Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft het onderzoek van ENCO naar de Tweede Kamer gestuurd.

Conclusies

De belangrijkste conclusies volgens het onderzoek zijn dat de onderzoekers stellen dat kernenergie niet duurder is dan wind en zon als  alle kosten op dezelfde manier worden meegenomen. Nu worden de extra kosten die voortvloeien uit zon en wind (zoals extra netwerkkosten, kosten voor balanceren van het net, aansluitingskosten) niet meegenomen in de berekeningen voor energie uit wind en zon, maar worden afgewenteld op de netbeheerder en/of consument.

Ook blijkt dat de levensduurverlenging van een kerncentrale over het algemeen de goedkoopste manier is om CO2 te besparen, goedkoper dan zon en wind. Voorwaarde voor een concurrerende prijs van kernenergie is wel dat Nederland met één of meer kerncentrales aansluit bij bestaande seriebouw van (buitenlandse) kerncentrales vanwege de toch al lange constructietijd.

De onderzoekers stellen verder vast dat kernenergie per terawattuur de meest veilige wijze van produceren van elektriciteit is; veiliger dan zon en wind. Investeringen voor de veiligheid zijn geen issue in de sector. Sowieso zijn de investeringen voor een periode van 60 tot 80 jaar.

Vervolg

Tijdens de Algemeen Politieke Beschouwingen heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om een marktconsultatie te houden onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales in Nederland, te onderzoeken welke publieke ondersteuning daarvoor nodig is en te verkennen in welke regio's er belangstelling is voor de realisering van een kerncentrale. Het kabinet gaat aan de slag met de uitvoering van deze motie en informeert de Tweede Kamer voor het Kerstreces over de voortgang van de uitvoering.

Categorie:
Provincie: